Postopek registracije s.p.: Spremembe z novo novelo ZGD-1J

26 Apr 2017

Novela Zakona o gospodarskih družbah vnaša spremembe tudi v postopek registracije s.p.

Postopek registracije s.p. – prijava se lahko odda le še en mesec prej

Prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije lahko s.p. po novem odda največ en mesec vnaprej. Prej je veljalo, da od dne vložitve prijave do datuma vpisa lahko minejo trije meseci. V zvezi s tem bo prilagojena kontrola na predlagan datum v eVEM aplikaciji. Ne glede na to pa je treba določbo upoštevati od dneva uveljavitve zakona dalje, to je od 15. 4. 2017.

Novela zakona določa tudi, da način vodenja poslovnih knjig in sestavljanja računovodskih izkazov s.p. ureja poseben računovodski standard, ne glede na velikost podjetja. Prej je namreč to veljalo le za majhne s.p.

Izjave lastnika objekta ni treba vedno overiti

Izjavo lastnika objekta je po novem treba priložiti tudi, kadar gre za registracijo podružnice s.p.. To določa spremenjen tretji odstavek 74. člena ZGD-1.

Poleg tega še ena sprememba zadeva postopek registracije s.p., in sicer je vezana na overitev izjave lastnika objekta. Te ni potrebno overiti, če lastnik poda izjavo na točki VEM ali če podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od Republike Slovenije (RS), samoupravne lokalne skupnosti ali pristojnega državnega ali občinskega sklada, pristojnega za stanovanjske zadeve, na podlagi zakona, ki ureja stanovanjske stavbe.

To pomeni, da izjave ni potrebno overjati, če je lastnik fizično prisoten na točki VEM in kadar je lastnik RS ali lokalna skupnost.

Ne glede na to, da overitev v primeru fizične prisotnosti lastnika ni potrebna, se mora lastnik ustrezno identificirati, na izjavi pa mora biti zabeleženo, ali jo je lastnik podal osebno ali ne. Brez tega podatka namreč AJPES ne more ugotavljati, kdaj je overitev potrebna in kdaj ne. V zvezi s tem bo spremenjena Izjava lastnika, ki se natisne iz eVEM aplikacije.

O vseh spremembah, ki jih novela zakona vnaša v postopek registracije s.p., vas bodo sproti opozorili izkušeni referenti na Datini VEM točki.

 Data_logo

Dominika Ahačič – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve Potrebujete finančno svetovanje? Obrnite se na Datine strokovnjake.Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si. Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X