Popoldanski s. p. in zaposlitev delavca

21 Sep 2016

Še vedno vas zelo zanima vprašanje, kako pri popoldanskem s. p. poteka zaposlitev delavca in če je le ta sploh mogoča. Naš odgovor je, da je. Razlog je preprost. Berite dalje.

Tako popoldanski kot t. i. redni s. p. se po svoji obliki samozaposlitve pravzaprav ne razlikujeta. V obeh primerih ste samostojni podjetnik, vpisani v Poslovni register Slovenije, med tema dvema oblikama samozaposlitve pa lahko tudi prehajate.

V obeh primerih ste fizična oseba z registrirano dejavnostjo in za obe obliki veljajo isto pogoji poslovanja. Tako popoldanski kot redni s. p. lahko opravljata različne dejavnosti, nista omejeni z zaslužkom, pomaga jima lahko družinski član (v okviru kratkotrajnega dela), obe obliki samozaposlitve pa lahko tudi izvedeta zaposlitev delavca oziroma več njih za določen ali nedoločen čas oziroma krajši delovni čas.

Razlika med popoldanskim s. p. in rednim s. p. je, kot smo v DATINIH prispevkih že večkrat omenili, je višina plačevanja prispevkov. Redni s. p. bo sam plačeval prispevke za socialno varnost, ki znašajo 341,20 evra mesečno, popoldanskemu s. p. pa bo prispevke plačeval delodajalec, pri katerem je ta zaposlen za polni delovni čas. Predpogoj za odprtje popoldanskega s. p. je namreč ta, da je oseba, ki popoldanski s. p. želi odpreti, zaposlena za polni delovni čas, torej za 40 ur tedensko. V tem primeru za popoldanski s. p. plačuje pavšalni prispevek, ki znaša 65,10 evra mesečno.

Postopek prijave zavarovanja delavca v vaš popoldanski s. p.

Podjetnik na VEM točko DATA prinese podpisano pogodbo o zaposlitvi in podatek, kaj je po izobrazbi njegov bodoči zaposleni. Na DATI nato izpolnimo prijavo v zavarovanje (M1 obrazec), podjetnik podpiše vlogo in v nekaj dneh s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) po pošti na naslov podjetja dobi Potrdilo o prijavi v zavarovanje delavca. Kopijo potrdila izroči delavcu, en izvod računovodji, original pa hrani v kadrovski mapi delavca. Pred nastopom dela pa delavca pošlje še na usposabljanje iz varstva pri delu in na zdravniški pregled. Več si lahko preberete tudi v prispevku Zaposlitev novega delavca: za kaj vse mora ob tem poskrbeti delodajalec?

 

 Data_logo

Bogdana Rejc in Monika Kern – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve
Si želite odpreti samostojno podjetje? Nikar ne oklevajte, pridite na DATO! Še pred tem pa si rezervirajte svoj termin s strokovnjakom na data@data.si oziroma na 01 600 1530
Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X