, ,

Plačilna lista – katere podatke mora vsebovati?

25 Feb 2020

Plačilna lista je listina, ki jo je delodajalec dolžan izročiti delavcu. Ali veste, kako je delodajalec dolžan izročiti plačilno listo? Ali jo lahko izroči v fizični ali elektronski obliki? Kdo vse ima dostop do plačilnih list znotraj vašega podjetja?

 

Plačilna lista

Delodajalec mora plačo izplačati preko bančnega računa delavca. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi drugačen način izplačevanja povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov delavca. Plača mora biti delavcu na razpolago na plačilni dan, določen s pogodbo o zaposlitvi. Delavec mora pisno obračun plače prejeti v pisno obliki.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da morajo biti na plačilni listi naslednji podatki:

  • podatki o delavcu in delodajalcu,
  • podatki o plači,
  • podatki o nadomestilu plače,
  • podatki o povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki
  • obračun in plačilo davkov in prispevkov ter
  • plačilni dan.

Delodajalec je dolžan najkasneje do 31. januarja delavcu izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov.

Kako je delodajalec dolžan izročiti plačilno listo?

Plačilna lista se lahko izroči na različne načine. Mogoče je, da plačilno listo izročite delavcu v prostorih delodajalca, pri tem pa je pomembno, da imajo dostop do plačilnih list le tisti delavci, ki so znotraj podjetja za to pristojni; to so zaposleni v oddelku za obračun plač, ter prejemniki plačilnih list sami. Nedopustna je praksa nekaterih podjetij, ki omogoča prost dostop do plačilnih list vsem zaposlenim delavcem v podjetju.

 

Plačilno listo lahko delodajalec delavcu izroči  tudi po službeni elektronski pošti. Pomembno je, da je postopek pošiljanja plačilne liste preko elektronske pošte varen. Smiselno je, da se datoteko, v kateri se pošilja plačilna lista, dodatno zaščiti z geslom oz. v posebni datoteki.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X