Odpoved pogodbe o zaposlitvi: Kako mora biti vročena?

11 Okt 2017

V kolikor ima delodajalec namen odpustiti delavca, to lahko stori redno ali izredno. Za obe vrsti odpovedi mora imeti delodajalec utemeljene razloge. Medtem ko so za izredno odpoved razlogi vnaprej predpisani v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), razloge za redno odpoved najde in utemelji delodajalec sam. Lahko gre denimo za prenehanje potreb po opravljanju določenega dela, lahko za kršenje pogodbenih obveznosti s strani delavca, za neuspešno opravljeno poskusno delo … Odpoved pa delavca lahko doleti tudi v primeru, če se je delodajalcu lažno predstavil. ZDR-1 pa določa tudi, kako mora biti vročena odpoved pogodbe o zaposlitvi.

 

Odpoved se lahko vroča na tri načine

 

Odpoved se lahko vroči osebno, torej v prostorih delodajalca, kar je tudi najpogostejši način vročitve. Delavec je takšno odpoved dolžan prevzeti. Odpoved lahko delodajalec vroči tudi po pošti, a nič več s priporočeno pošiljkoTo določbo ZDR-1 je namreč Ustavno sodišče razveljavilo. ZDR-1 pa dopušča tudi, da vročitev odpovedi delodajalec opravi z objavo na oglasnem mestu, ki je dostopno zaposlenim. To pride v poštev predvsem v primeru, ko delavec nima stalnega ali začasnega prebivališča v Sloveniji. Vročitev odpovedi na tovrsten način se šteje za opravljeno po preteku osmih dni.

Vročitev odpovedi odslej po pravilih pravdnega postopka o osebnem vročanju

Zakon o pravdnem postopku osebno vročitev določa v 142. členu. Če vročevalec (pismonoša) naslovniku pisanja ne more vročiti, vročevalec pisanje izroči pošti v kraju, kjer naslovnik stanuje. Naslovniku pa v hišnem nabiralniku pusti obvestilo, da ima 15 dni časa za prevzem pošiljke na pošti.

 

Če naslovnik v naveden roku pisanja ne dvigne, se šteje, da je bila vročitev opravljena po poteku tega roka, na kar je naslovnik v zgoraj navedenem obvestilu opozorjen. Po preteku 15-dnevnega roka pismonoša pusti pošiljko v nabiralniku naslovnika. S takšnim načinom vročitve se zagotavlja večja verjetnost, da se bo naslovnik res pravočasno seznanil z vročeno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

 Data_logo

Monika Kern – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve
Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na Datine strokovnjake.Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.
Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X