,

Nova davčna zakonodaja: obetajo se spremembe dohodnine

16 Avg 2022

Ministrstvo za finance je dalo v javno razpravo paket sprememb davčne zakonodaje, ki se dotika štirih zakonov: Zakona o dohodnini, Zakona o trošarinah, Zakona o davčnem postopku in Zakona o finančni upravi.

Predstavljamo vam ključne spremembe Zakona o dohodnini, ki vplivajo na praktično vse prebivalce Slovenije. Predlog novele Zakona o dohodnini, ki naj bi začel veljati s 1. januarjem 2023, je do 19. avgusta 2022 v javni obravnavi.

 

Spremembe pri splošni olajšavi

Marca 2022 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki velja od 1.

 

  ZDoh-2Z, veljaven od 1. 1. 2022 Predlog novele Zakona, predlagan začetek 1. 1. 2023
Splošna olajšava za 2022 4.500 EUR 5.000 EUR
Splošna olajšava za 2023 5.500 EUR 5.000 EUR*
Splošna olajšava za 2024 6.500 EUR 5.000 EUR*
Splošna olajšava za 2025 7.500 EUR 5.000 EUR*

*Sprememba možna, če tako določil vlada.

S predlogom se zvišuje tudi spodnja meja za priznanje dodatne splošne olajšave, in sicer s 13.716 evrov na 15.000 evrov. S tem se povečuje nabor tistih, ki lahko uveljavljajo dodatno splošno olajšavo, hkrati pa bo to vplivalo na višje neto dohodke zaposlenih z minimalnimi plačami in tistih, ki zaslužijo malo več od tega.

 

Dodatna olajšava za mlade

Poleg splošne olajšave v višini 5.000 evrov vlada predlaga tudi dodatno olajšavo za mlade, ki delajo. Ta bi znašala 1.000 evrov do 26. leta in 500 evrov od 26. do 29. leta.

 

Brez ugodnosti za peti dohodninski razred

Po trenutno veljavni zakonodaji ima najvišji razred 45-% dohodninsko stopnjo za obdavčitev. V ta razred sodijo tisti, ki letno zaslužijo več kot 72.160 evrov oz. več kot 6.250 evrov mesečno. V novem predlogu vlada predvideva dvig dohodninske stopnje na 50 %, kolikor je znašala že pred zadnjo spremembo.

 

Sprememba pri izplačevanju poslovne uspešnosti

Od marca 2022 veljavni zakon podjetjem omogoča izplačevanje poslovne uspešnosti, ki je neobdavčena do višine 100 % povprečne plače posameznega zaposlenega v podjetju v zadnjih 12 mesecih. Z novim predlogom želijo višino neobdavčenega zneska vrniti na višino povprečne plače v Republiki Sloveniji. Predlog zakona uvaja pogoj izplačila poslovne uspešnosti največ 2-krat v koledarskem letu.

 

Delno spremenjeni pogoji pri normiranem s.p.-ju

Normirani s.p.-ji so že nekaj časa na udaru, in čeprav je bilo govora celo o ukinitvi tovrstnega načina obdavčitve, vlada tokrat ni predvidela večjih sprememb pri davčni obravnavi normirancev. Za normirance, ki imajo do 50.000 evrov prometa, naj ne bilo sprememb. Za tiste s pragom zaslužka 100.000 evrov pa naj bi po novem veljal pogoj, da bodo morali 1 osebo zaposlovati za polni delovni čas najmanj 9 mesecev v letu (doslej pogoj le 5 mesecev).

 

Oddajanje nepremičnin znova bolj obdavčeno

Lastnike nepremičnin, ki te oddajajo, je trenutni zakon razbremenil, saj se je davek na dohodke od oddajanja premoženja v najem znižal s 27,5% na 15 %. Novi predlog pa predvideva vnovičen dvig tega davka, in sicer na 25 %.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X