,

Napredna poslovna analitika In.Sist

9 Sep 2021

Poslovna analitika je nabor opravil, znanj in tehnik, ki jih potrebujete pri iskanju rešitev poslovnih težav, identifikaciji poslovnih potreb in realizaciji poslovnih priložnosti. Pomaga vam pri izvajanju poslovnih funkcij, procesov in aktivnosti z namenom zmanjševanja skupnih stroškov, učinkovitejšemu izkoriščanju virov in nudenju boljše podpore strankam. Usmerjena mora biti v nenehno izboljševanje obstoječih procesov oziroma ustvarjanje novih, ter s tem v zagotavljanje nenehne optimizacije z namenom doseganja višje poslovne učinkovitosti. Poslovni procesi se danes ne naslanjajo več na individualni razvoj oziroma individualne projekte, temveč bolj na centralizirani procesni management s katerim se povezuje različne segmente organizacije.

Danes v podjetjih praviloma poslovna poročila še vedno pripravljajo posamezniki, ki se pri svojem delu poslužujejo večinoma enakih izhodiščnih podatkov, ki jih povezujejo s svojim dodatnim virom podatkov, vsak s svojega zornega kota. Poleg tega se podatki večkrat prepisujejo in vnašajo v različne tabele, pri čemer prihaja do napak. Relativno veliko podatkov se ureja neposredno v poročilih, namesto da bi se uredili na samem izvoru znotraj podatkovnega skladišča. Posledično prihaja do razlik med posameznimi poročili, kar nam povzroča nepotrebno delo pri pripravljanju analiz iz že pred-pripravljenih poročil. Naslednja težava je odsotnost zaposlenih, zadolženih za pripravljanje posameznih poročil, kar povzroča nezaželeno zamudo. Za pripravo poročil in analizo se porabi bistveno preveč časa, na koncu pa tako pripravljene analize in poročila temeljijo na statičnih namesto na dinamičnih podatkih.

Zato je predpogoj za pripravo ustrezne poslovne analitike zbiranje, urejanje in prečiščevanje vseh potrebnih podatkov v skupnem podatkovnem skladišču, v našem primeru v okviru podatkovnih baz ERP Pantheon. Med podatki se oblikujejo nove povezave v obliki dimenzij in hierarhij, ki nam preko spletnega vmesnika omogočajo pregledovanje, analiziranje in rudarjenje po podatkih v okviru pred-pripravljenih nadzornih plošč. Šele ob prvi uporabi nadzornih plošč boste ugotovili, koliko nedoslednosti in posledično »nesnage« se je nabralo v vaših podatkih. Aktivna uporaba nadzornih plošč vam bo tako na začetku služila predvsem kot orodje za prečiščevanje ključnih podatkov, ki vam pomenijo dimenzije in hierarhije. Bolj kot bodo ti ključni podatki prečiščeni čistejša in preglednejša bodo vaša poslovna poročila, vse bolj bodo postajala vaš priljubljen pomočnik pri nadzoru nad poslovanjem in sprejemanju učinkovitejših poslovnih odločitev. S samo nekaj kliki boste lahko kjerkoli na svetu v realnem času, prišli do informacij, na katere ste morali do sedaj čakati včasih tudi dan ali dva, v primeru odsotnosti ključne osebe pa še dlje.

Kaj vam bo prinesla IN.SIST analitika?

Z uporabo naše rešitve »In.SIST Analitics« bodo vse analize vse analize in poročila temeljile na izvornih podatkih v ERP PANTHEON v realnem času. Analize in poročila bodo vizualizirana in dinamična, dostopna v vsakem trenutku v naprej določenim uporabnikom in v naprej določenem obsegu, kot ga boste določili sami. Olajšana vam bo komunikacija znotraj podjetja, komunikacija s kupci in dobavitelji. Omogočena vam bo optimizacija naročil in nadzor nad zalogo, prodajo, cenovno politiko in izdobavo. S sprotnim spremljanjem proizvodnje, prodaje in reklamacij boste povečali učinkovitost in imeli poln pregled nad trgom. Prav tako vam bo omogočeno upravljanje s kadri v povezavi s prodajnimi rezultati in bruto stroški dela. V vsakem trenutku vam bo na voljo poslovno poročilo na več nivojih z možnostjo razgradnje vse do izvornih podatkov.
Vse to vam bo omogočilo učinkovitejše sprejemanje odločitev, saj vam bodo vse potrebne informacije na voljo v realnem času, brez nepotrebne izgube časa za pripravo analiz in poročil ter brez obremenjevanja transakcijskih informacijskih sistemov.

 •  Učinkovitejše sprejemanje odločitev
 • Optimiranje naročil
 • Nadzor nad zalogo
 • Nadzor nad cenovno politiko
 • Pregled reklamacij
 • Pregled in nadzor nad porabljenimi viri

 

Nekaj najpomembnejših pregledov

Sistem je zasnovan kot spletni servis in omogoča vpogled v sistem od kjerkoli, zato ključno osebje podjetja v vsakem trenutku lahko spremlja:

 • Poslovanje preko management reporta
 • Dogajanje v proizvodnji
 • Prodajne rezultate in doseganje ciljev prodaje
 • Zaloge glede na obrat in zaležanost
 • Potrebe po materialih
 • Kadre in povezane stroške dela ter seveda še mnogo več.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X