Kriptovaluta – obdavčitev glede na okoliščine

22 Sep 2017

Kriptovaluta bitcoin je pravzaprav virtualni denar, čeprav se ne šteje za denarno sredstvo ali finančni instrument.

Najbolj znana kriptovaluta bitcoin se je na spletu prvič pojavila v letu 2009. Sprva ga je bilo mogoče dobiti le z rudarjenjem. Danes ga lahko preprosto kupite za »navaden« denar. Poznamo še množico drugih – menda jih je okoli sto. Med njimi so litecoin, peercoin, ripple, quark, v začetku avgusta pa je iz bitcoina nastala še ena – bitcoin cash.

 

Kriptovaluta se od navadnega denarja razlikuje tudi v tem, da ga ne nadzoruje nobena institucija, nobena banka ali država. Vseeno pa se mora z njim ukvarjati Finančna uprava RS, saj je z njim že mogoče tudi pri nas plačevati v nekaterih fizičnih trgovinah, restavracijah in podobno.

Lastniki kriptovalut in trgovalci z njimi pa z uporabo in preprodajo kujejo tudi dobičke. Še januarja letos se je cena enega bitcoina gibala okoli tisoč dolarjev, trenutno pa je vrednost enega bitcoina okoli 3.600 evrov.

Kriptovaluta in njena davčna obravnava

»Davčna obravnava dohodka, doseženega pri takem trgovanju/poslovanju ali v taki obliki je odvisna od okoliščin primera,« pojasnjujejo na Finančni upravi RS. Kako bo trgovanje s kriptovaluto davčno obravnavano, je tako odvisno od tega, kdo dosega dohodek in kakšne vrste je ta dohodek. Torej, ali gre za dohodek iz kreiranja kriptovalute, ali iz kupovanja in prodajanja, ali gre za izplačilo drugega dohodka v bitcoinih.

Kriptovaluta je v rokah fizične osebe

Furs bo fizično osebo obdavčil z dohodnino, če bo prejela kriptovaluto kot plačilo za opravljeno delo, svetovanje, itn. Za dohodek se namreč štejejo vsi dohodki in dobički, ne glede na vrsto. Čeprav plačilo ne bo v evrih ampak v bitcoinih, bo moral posameznik od takega izplačila plačati dohodnino. »Višina dohodka v evrih se določi upoštevaje vrednost bitcoina v evrih v čas, ko je dohodek prejet,« dodajajo na Fursu.  Enako se zgodi, če fizična oseba doseže dobiček s kreiranjem oziroma rudarjenjem bitcoina.

Fizična oseba pa ne bo plačala dohodnine od dobičkov, ki jih ustvari zaradi nihanja vrednosti kriptovalute. Zakon o dohodnini (ZDoh-2) namreč pravi, da se dohodnina ne plačuje od dobička iz kapitala pri odsvojitvi premičnin, razen izjem. Torej, ker kriptovaluta ni finančni instrument ali delnica, se dobiček, ki ga z njim ustvari fizična oseba ne obdavči.

Kriptovaluta v lasti podjetja

Drugače je, če je kriptovaluta v lasti podjetja ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost – ima registriran status samostojnega podjetnika. Če samostojni podjetnik v okviru svoje dejavnosti trguje s kriptovaluto ali bitcoine pridobiva z rudarjenjem, se bo tako ustvarjen dobiček obdavčil po določilih obdavčitve dohodka iz dejavnosti.

Dober računovodski servis spoznate tudi po tem, kako sledi novostim!

Če so bitcoini v lasti podjetja in to z njimi trguje, pa je obdavčitev dobička odvisna od poslovnega izida podjetja. Ali, kot pravijo na Fursu: »Računovodska obravnava pri opisanem trgovanju/poslovanju ali v taki obliki je odvisna od okoliščin posameznega primera.« Konkretno – za določanje davčne osnove se priznavajo prihodki in odhodki iz izkaza poslovnega izida in pravila za računovodenje.

Čeprav bi se pravna oseba ukvarjala s trgovanjem s kriptovaluto ali jo kako drugače uporabljala pri poslovanju (npr. jo sprejemala za plačevanje storitev, blaga), pa izključno poslovanje z njo pri nas še ni mogoče. V skladu s trenutno zakonodajo mora imeti podjetje še vedno obvezno odprt transakcijski račun na banki. Upoštevati mora tudi vse druge predpise, ki se na poslovanje podjetij nanašajo.

 Data_logo

Manca Borko Grimšič – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve
Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na Datine strokovnjake.Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.
Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X