Koliko davka boste plačali normiranci?

17 Feb 2017

Bliža se konec poslovnega leta – koliko davka boste plačali normiranci? Za lažji izračun davka iz dejavnosti in akontacij dohodnine davka iz dejavnosti smo pripravili informativni izračun za normirance!

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov je precej poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove. Normirancem ni potrebno voditi evidenc stroških, ki nastajajo pri poslovanju. Voditi pa morajo evidenco prihodkov, register osnovnih sredstev ter evidentirajo zalogo, v kolikor imajo pri svojem poslovanju opravka z nakupom ter prodajo trgovskega blaga in materiala in evidenco prejetih in izdanih računov, če so registrirani za DDV poročanje.

Kdaj priglasiti “normiranstvo”?

Priglasitev načina ugotavljanja davčne osnove zavezanec priglasi ob pričetku opravljanja dejavnosti oziroma ob sami registraciji podjetja. Če se za to odločite kasneje, tudi ne bo problem. Postopek spremembe vodenja poslovnih knjig (ob tem poudarjamo, da ne gre za preoblikovanje organizacije oziroma podjetja) je zelo enostaven. Uredi ga vaš računovodja ali pa sami, če svoje poslovne knjige vodite sami. Več v Kako iz normiranega v redni espe?

Kaj se vam z vašega vidika poslovanja najbolj izplača, preverite v S. p. in d. o. o. lahko poslujejo na podlagi enostavnega, dvostavnega ali “normiranega” knjigovodstva

Dohodnina od dohodka normirancev

Dohodnina od dohodka iz dejavnosti se odmeri po 20 odstotni davčni stopnji in se šteje kot dokončen davek. Efektivna obdavčitev je štiri odstotna. Zavezanci pri izračunu dohodnine ne morejo uveljavljati davčnih olajšav – več si preberite v Dohodnina – olajšava za otroke za leto 2016.

Kako uporabljati kalkulator za normirance?

Osnov se deli z meseci poslovanja, nato pa se dobiček deli z 12 meseci in izračuna akontacija dohodnine, ki je lahko mesečna (preračunan dobiček nad 400 eur) ali trimesečna (preračunan dobiček pod 400 eur).

Za lažji izračun davka iz dejavnosti in akontacij dohodnine davka iz dejavnosti smo pripravili informativni izračun za normirance!

Dohodnino od dohodka iz dejavnosti v davčnem obračunu, ki ga morajo davčnemu organu predložiti najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

 Data_logo

Monika Kern – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve Potrebujete finančno svetovanje? Obrnite se na Datine strokovnjake.Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si. Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X