Kilometrina – dobite dovolj?

21 Jun 2018

 

Izbirate med službo v javnem ali zasebnem sektorju? Ena od bistvenih razlik je tudi kilometrina – torej obračun potnih stroškov, ki jih povrne delodajalec.

Kilometrina oziroma obračun potnih stroškov za prevoz na delo in z dela je tema, ki jo ureja Zakon o delovnih razmerjih. Skladno s tem zakonom mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov v zvezi z delom. Sem sodijo tudi potni stroški, popularno znani kot »kilometrina«. Povrniti mu je dolžan tudi stroške, ki jih ima delavec na službenih potovanjih.

Kilometrina v javnem sektorju

Zaposlenemu v javnem sektorju pripada kilometrina oziroma povračilo stroškov prevoza na delo in z dela glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega mesta, če ta razdalja znaša več kot dva kilometra. Delodajalec mora zaposlenemu povrniti strošek poti v službo v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvu. Pogosto pa zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi (recimo avtobus ne vozi dovolj zgodaj). Takrat se mu priznava kilometrina v višini 8 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Trenutno kilometrina znaša 0,10808 evra.

Obračun potnih stroškov – primer: če se v službo vozite iz 45 kilometrov oddaljenega kraja in za prevoz na delo ne morete uporabljati javnega prevoza. Za potne stroške v maju (če ste seveda prišli v službo vseh 21 delovnih dni v tem mesecu) bi morali prejeti povračilo v višini 203,75 evra. Ta izračun torej skladno z Zakonom o delovnih razmerjih velja za zaposlene v javnem sektorju.

Kilometrina v zasebnem sektorju

Povračila in obračun stroškov v zasebnem sektorju določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerjaČe ste zaposleni v zasebnem sektorju, vam povračilo potnih stroškov pripada, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od vašega običajnega prebivališča. Po uredbi za zasebni sektor velja, da je mesto opravljanja dela mesto, kjer se delo opravlja oziroma se začne opravljati. Običajno prebivališče pa je tisto, ki je najbližje mestu opravljanja dela, torej stalno ali začasno bivališče. Za drugo prebivališče zaposlenega se upošteva običajno prebivališče le, če se delavec od tam vsaj štirikrat tedensko vozi na mesto opravljanja dela. Kriterij za določanje bližine so cestne povezave, izražene v kilometrih.

Tudi za zaposlene v zasebnem sektorju velja, da se kilometrina oziroma povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, in sicer do višine stroškov javnega prevoza. Če javni prevoz ni organiziran oziroma ga delavec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati, se v davčno osnovo ne všteva kilometrina do višine 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med bivališčem in mestom opravljanja dela.

Obračun potnih stroškov – odvisen tudi od internega pravilnika

Seveda vam lahko delodajalec izplača tudi višje potne stroške, vendar boste za izplačilo več kot 0,18 evra za prevoženi kilometer morali plačati davek. Uredba namreč določa povračilo stroškov, ki se ne všteva v davčno osnovo. Torej ne določa tega zneska z vidika pravice zaposlenega do izplačila. Zaposleni je namreč upravičen do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela skladno z drugimi določili. To so lahko kolektivna pogodba ali drugi delovno-pravni akt, ki zavezuje delodajalca in zaposlenega. Uredba tudi ne določa, ali se stroški javnega prevoza povrnejo v znesku mesečne vozovnice ali v znesku dnevne vozovnice.

Slovenska zakonodaja torej zasebnim delodajalcem ne predpisuje višine povračil potnih stroškov, kot to velja za zaposlene v javnem sektorju. Višina povračila in obračun potnih stroškov v zasebnem sektorju sta odvisna od drugih določil. V prvi vrsti od kolektivne pogodbe, ki velja za vašo dejavnost, ali internega pravilnika vašega delodajalca. Koliko potnih stroškov pa povrne vaš delodajalec?

Vendar pozor: če delodajalec zagotavlja brezplačen prevoz na delo in z dela, zaposlenemu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne pripada. To velja tako za zaposlene v javnem kot zasebnem sektorju.

Prevoz na službenem potovanju

Posebna pravila pa veljajo za prevoz na službenem potovanju in tudi povračila teh stroškov prevoza se ne prištevajo v davčno osnovo. To velja do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi ali za najem osebnega avtomobila. Če pa na službenem potovanju uporabljate svoje prevozno sredstvo, to velja do  0,37 evra za vsak prevožen kilometer.

Potni stroški morajo biti načeloma nakazani na TRR. V gotovini se izplačujejo le v izjemnih primerih, o čemer smo pisali v tem prispevku.

Ali veste, kdaj ste na službenem potovanju upravičeni do dnevnice? Dnevnico lahko enostavno izračunate tudi z našim kalkulatorjem. Več o tem smo pisali v prispevku o dnevnicah v Sloveniji in v tujini.

Vsi prevozi na službenem potovanju morajo biti ustrezno dokumentirani s potnimi nalogi, dokazili in računi. Potni nalog mora vsebovati odobritev delodajalca za posamezno vrsto prevoza. Pazite, da bodo vsa dokazila ustrezna, sicer se kilometrina ne bo štela v davčno osnovo.

 

Data_logo

Sergeja Širca, podjetje Data d. o. o., poslovne storitve

Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na Datine strokovnjake. Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X