Kdo je davčni rezident, kdo ne? Se plača dohodnina, če je vir tujina?

6 Feb 2017

Zagotovo ste že večkrat slišali pojma davčni rezident oziroma davčni nerezident. Medtem ko je rezident zavezan za plačilo dohodnine od svetovnega dohodka, je nerezident zavezan za plačilo od dohodka z virom v Sloveniji.

Z dohodnino so obdavčeni vsi dohodki, z izjemo dediščine, dobitkov od iger na srečo, subvencij in dodatkov.

 • Rezident RS je zavezan za plačilo dohodnine od svetovnega dohodka; to je od dohodka z virom v in izven Slovenije.  
 • Nerezident RS je zavezan za plačilo dohodnine od dohodka z virom v Sloveniji.

 

Kdo je rezident?

 • ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji;
 • biva izven Slovenije zaradi zaposlitve v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji ali je zakonec ali vzdrževani družinski član takega javnega uslužbenca in prebiva s to osebo;
 • je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva izven Slovenije zaradi zaposlitve (v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji; kot javni uslužbenec ali funkcionar v državnem organu ali organu lokalne skupnosti; kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti),
 • je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva izven Slovenije zaradi opravljanja funkcije poslanca v Evropskem parlamentu,
 • ima svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji, ali
 • je v kateremkoli času v davčnem letu prisoten v Sloveniji skupno več kot 183 dni.

 

Če zavezanec izpolnjuje katerega izmed naslednjih pogojev, se šteje za nerezidenta:

 • opravlja delo kot oseba z diplomatskim ali konzularnim statusom v Sloveniji v diplomatskem predstavništvu, konzulatu ali mednarodni misiji skupine tujih držav ali tuje države, ali je zakonec ali vzdrževani družinski član take osebe in prebiva s to osebo, če ni slovenski državljan;
 • bi postal rezident samo zaradi opravljanja dela kot funkcionar, strokovnjak ali uslužbenec mednarodne organizacije, če ni slovenski državljan;
 • bi postal rezident samo zaradi zaposlitve (v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji; kot javni uslužbenec ali funkcionar v državnem organu ali organu lokalne skupnosti; kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti),
 • je fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
  • bo bival v Sloveniji izključno zaradi zaposlitve kot tuj strokovnjak za dela, za katera v Sloveniji ni dovolj ustreznega kadra,
  •  ni bila rezident v kateremkoli času petih let pred prihodom v Slovenijo,
  • ni lastnik nepremičnine v Sloveniji, in
  • bo bivala v Sloveniji skupno manj kot 365 dni v dveh zaporednih davčnih letih,
 • je fizična oseba, ki biva v Sloveniji izključno zaradi študija ali zdravljenja.

Zavezanci na dom od davčnega organa prejmejo informativnih izračunov dohodnine (IID), ki jih zavezanci prejmejo na dom – med letom se plačuje akontacija dohodnine.

Če zavezancu informativni izračun za dohodnino ni bil vročen, mora vložiti napoved za odmero dohodnine (če je v preteklem letu imel dohodke, za katere se odmerja dohodnina; denimo avtorski dohodek – več o tem si lahko preberete v prispevku Avtorska pogodba in napoved dohodnine 2016.

Nerezidenti:

 • so zavezanci za dohodnino od dohodka z virom v Sloveniji, upoštevaje določbe mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja,
 • ne oddajajo letne napovedi za odmero dohodnine,
 • so zavezanci za dohodnino po določenih stopnjah,
 • na splošno niso upravičeni do olajšav in zmanjšanj davčne osnove.

 

Dohodek iz zaposlitve in dohodek iz opravljanja storitev imata vir v Sloveniji, če se zaposlitev izvaja ali storitev opravi v Sloveniji. Pri tem gre lahko za:

 • vir dohodka iz zaposlitve in iz opravljanja storitev
 • vir dohodka, če je dohodek izplačal rezident ali poslovna enota nerezidenta v Sloveniji
 • vir dohodka iz opravljanja dejavnosti
 • vir dohodka od nepremičnin in od dohodka iz kmetijske in gozdarske dejavnosti
 • vir dohodka od vrednostnih papirjev in lastniških deležev
 • vir dohodka iz investicijskih skladov

Vir: Zakon o dohodnini (ZDoh-2)

 Data_logo

Monika Kern – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve Potrebujete finančno svetovanje? Obrnite se na Datine strokovnjake.Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si. Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X