Kdaj potrebujete izjavo lastnika objekta?

24 Nov 2016

Spraševali ste nas, kdaj ob ustanovitvi podjetja potrebujete podpisano in overjeno izjavo lastnika objekta.

Pred začetkom postopka ustanovitve podjetja se morate odločiti, kakšno organizacijsko obliko boste uporabljali pri poslovanju – preverite vse razlike v odgovornosti in obveznostih med s. p. in d. o. o. Ali ste vedeli, da vam bo registracija podjetja vzela le pol ure časa?

Poslovni naslov podjetja

Za poslovni naslov izberete kraj, ulico in hišno številko, kjer boste opravljali dejavnost oziroma, kjer boste pretežno vodili posle. Za poslovni naslov  je mogoče določiti:

  • kraj, v katerem boste opravljali dejavnost ali
  • kraj, kjer boste v glavnem vodili posle podjetja ali
  • kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe.

Izjava lastnika objekta: kdaj?

Če niste lastnik objekta na poslovnem naslovu, ki ga želite registrirati, morate prijavi za vpis priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da vam dovoljuje poslovanje na tem naslovu. V takem primeru mora bodoči s. p. pripraviti ustrezen obrazec, ga izpolniti, podpiše ga lastnik objekta/stanovanja in ta lastnik gre svoj podpis na Izjavi overiti ali na upravni enoti ali pri notarju ali osebno na VEM točki, kjer to uredite brezplačno. Več v: Overitev podpisa: pri notarju 17, na upravni enoti 3 evre, na VEM točki pa zastonj!

Od leta 2015 in spremenjenega Zakona o gospodarskih družbah pa zadostuje izjava le enega izmed solastnikov objekta na bodočem poslovnem naslovu. V primeru, da je podjetnik tudi sam solastnik, dodatne izjave drugih solastnikov ne potrebuje.

V kolikor je na Izjavi lastnika objekta overitev podpisa lastnika objekta v tujem jeziku, je potrebno poskrbeti za uraden prevod overitve v slovenski jezik.

Izjavo lahko overite brezplačno na kateri koli točki VEM, tudi na VEM točki DATA.

Tudi za namene registracije podružnice in ob spremembi naslova podjetja potrebujete izjavo

Izjava je potrebna tudi, kadar s. p. registrira podružnico svojega podjetja. Za to drugo lokacijo mora s. p. pridobit overjeno Izjavo lastnika objekta. Najemna pogodba za prostor, kjer je PE ne zadostuje za registracijo podružnice.

Kadar s. p. spreminja naslov podjetja, prav tako potrebuje izjavo, ki jo uredi po istem postopku, kot je opisano zgoraj.

Kdaj izjave ne potrebujete?

  • Če registrirate s. p. in je naslov podjetja na naslovu, čigar lastnik ali solastnik (najmanj 25 % solastnik) je podjetnik sam. V tem primeru bodoči podjetnik na postopku registracije pove, da je solastnik (ali pa lastnik) in referent pri postopku vpisa podatkov v AJPES označi to informacijo na obrazcu.
  • Če d. o. o. registrira poslovno enoto – izjave lastnika objekta ne potrebujemo pri postopku registracije poslovne enote.

Sedež podjetja

Sedež je kraj (naselje), kjer družba opravlja svojo dejavnost in mora biti določen v družbeni pogodbi oziroma aktu o ustanovitvi. Sprememba sedeža povzroči spremembo družbene pogodbe oziroma akta o ustanovitvi. Veste, kako izgleda pretvorba družbene pogodbe oziroma akta o ustanovitve iz notarskega zapisa v obrazec VEM?

Več podrobnosti najdete tudi v Poznate razliko med sedežem in poslovnim naslovom družbe?

Vir: Ajpes

 Data_logo

Monika Kern – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve
Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na Datine strokovnjake.Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.
Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X