Kakšne možnosti obročnega plačevanja davka imajo podjetniki?

7 Mar 2017

Podjetniki, ali veste, kakšne so vaše možnosti, če davka ne zmorete plačati v enkratnem znesku – poznate možnosti obročnega plačevanja davka ali odloga?

Poslovni subjekti imajo ob nezmožnosti enkratnega odplačevanja davka naslednje možnosti:

 • plačilo davka v največ 24 obrokih ali odlog za največ 24 mesecev
 • plačilo davka v največ 60 mesečnih obrokih (to velja le za srednja in velika podjetja)
 • plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za največ 24 mesecev, pri čemer se ne ugotavljajo kriteriji za nastanek hujše gospodarske škode

Preden se poslužite možnosti obročnega plačevanja davka, pa morate vložiti vlogo, povezavo do nje pa najdete tukaj.

Odlog ali obroki v primeru hujše gospodarske škode

Odlog plačila davka za dve leti ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih se davčnemu zavezancu lahko dovoli zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov, na katere davčni zavezanec ni moral vplivati. Zaradi tega mu grozi hujša gospodarska škoda, odlog oziroma obročno plačevanje pa bi zavezancu omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode.

Trajnejša nelikvidnost nastane, če zavezanec ni sposoben pravočasno izpolnjevati zapadlih obveznosti, vendar še ne izpolnjuje pogojev za začetek insolvenčnih postopkov.

Davčni zavezanec izgubi sposobnost pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere ni mogel vplivati. Gre predvsem zaradi začetih stečajnih postopkov, ukrepov tuje države, dlje časa trajajoče nezmožnosti opravljanja dejavnosti zaradi bolezni, naravnih in nepredvidljivih nesreč … Dejstvo, da bi odlog oziroma odročno odplačevanje preprečila hujšo gospodarsko škodo, pa mora pravna oseba dokazati s pojasnili, plani, pričakovanimi prilivi, bilancami, izpisku, pogodbami ipd. Podrobneje si lahko preberete v Fursovem dokumentu.

Do tega so upravičene pravne sebe oziroma združenje oseb, samostojni podjetniki in osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Odlog ali obroki v primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne poravnave

Na največ 60 mesečnih obrokov lahko davčni organ dovoli plačilo davka v primeru, da vlagatelj predloži pravnomočni sklep zaradi insolventnosti ali sklep o potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi (velja za postopke po 26. aprilu 2016). To pa ne velja za vse pravne osebe, temveč le za srednje velika in velika podjetja. Več v Merila za velikost podjetja spremenjena z novim letom.

Odlog ali obroki z zavarovanjem

Do tega so upravičene tako fizične osebe kot poslovni subjekti. Vlagatelj mora predložiti ustrezen instrument zavarovanja ali dovoli vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register.

Instrumenti zavarovanja so:

 • bančna garancija brez ugovora na prvi poziv,
 • garantno pismo zavarovalnice,
 • cirkulirani certificirani ček, če je trasat takega čeka banka,
 • avalirana menica,
 • gotovinski polog,
 • drugo (več v Fursovem dokumentu).

Za katere obveznosti pa odlog ali obroki ne veljajo?

Zgoraj našteto ne velja za obveznosti, ki so:

 • akontacija davka,
 • davčni odtegljaj,
 • prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • prispevek za zdravstveno zavarovanje,
 • obveznosti, za katere davčni organ opravlja izvršbo in ne vodi knjigovodskih evidenc o odmeri teh obveznosti,
 • globe in stroški postopka v prekršku,
 • druge zakonske obveznosti glede finančnega poslovanja, postopki zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.

Kakšne so obresti?

Za odloženo plačilo davka se zaračunajo obresti po obrestni meri, ki znaša 2 odstotka letno oziroma je v višini referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, ki jo objavi Evropska komisija.

Če pa zavezanec kljub odobrenemu obročnemu odplačevanju tega ne uredi v roku, z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačijo vsi naslednji neplačani obroki.

 Data_logo

Monika Kern – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve Potrebujete finančno svetovanje? Obrnite se na Datine strokovnjake.Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si. Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X