Kako pridobiti izpis delovne dobe?

20 Dec 2016

Izpis obdobij zavarovanj oziroma izpis delovne dobe lahko zavarovanci, med katere od februarja 2015 sodijo tudi dijaki in študenti na podlagi opravljanja začasnega oziroma občasnega dela), pridobijo na dva načina.

Spomnimo, od 1. februarja 2015 dalje se obdobje opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov všteva v pokojninsko oziroma zavarovalno dobo.

Uvedeno je bilo plačevanje polnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od dohodkov na podlagi študentske napotnice, ki jih ob izplačilu dohodka obračuna in plača pooblaščeni študentski servis, in sicer prispevek zavarovanca po stopnji 15,5 odstotka oziroma prispevek delodajalca po stopnji 8,85 odstotka.

Iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) sporočajo, da to lahko zavarovanci naredijo na dva načina, in sicer:

  • osebno pri katerokoli enoti oziroma izpostavi zavoda ali pisno na podlagi Vloge za izpis obdobij zavarovanja v RS
  • preko portala Moj eZPIZ. V portal boste morali vnesti svoje podatke; davčno številko ali EMŠO, ter leta, za katerega želite izpis delovne dobe.

Te podatke ZPIZU posreduje Finančna uprava RS.

 

Izpis delovne dobe dijakov in študentov

Zavarovanje na podlagi začasnega in občasnega dela dijakov in študentov ureja Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki pa določa (22. člen), da se obvezno zavarovanje za te osebe vzpostavi po preteku koledarskega leta in se tako ne oblikuje prijava v zavarovanje že ob samem začetku nastopa dela, kot to velja za ostale zavarovance. Te podatke ZPIZ prav tako dobi od finančne uprave.

Zavarovalna doba je obdobje, ugotovljeno na podlagi skupnega letnega zneska vseh prejemkov iz drugih pravnih razmerij. Trajanje zavarovalne dobe za dijake in študente se ugotovi tako, da se prizna po en mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 60 odstotkov povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun, vendar največ 12 mesecev za posamezno koledarsko leto.

Če teh 60 odstotkov ni doseženih, potem se trajanje zavarovalne dobe ugotovi v sorazmernem delu, ki ga določa 135. člen ZPIZ-2, in sicer je v letu 2015 za en mesec zavarovalne dobe potrebno plačati prispevke PIZ od zneska 54 odstotkov povprečne plače, v letu 2016 pa od zneska 56 odstotkov povprečne plače in v letu 2017 od zneska 58 odstotkov povprečne plače.

Preverite, kaj se zgodi v primeru, če je bil zavarovanec iz 18. člena ZPIZ-2 (kamor se uvrščajo dijaki in študenti) v letu že zavarovan z manj kot polnim delovnim časom oziroma če zavarovanec ni dopolnil 12 mesecev zavarovalne dobe na tej povezavi.

Za leto 2016 bo natančen izpis vplačanih/obračunanih prispevkov ter izračun skupne pokojninske dobe na voljo po tem, ko bo znan podatek o povprečni plači za leto 2016, to je sredi februarja 2017, so še zapisali na ZPIZU.

 

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X