Digitalizacija v kovinski industriji pripomore k učinkovitosti podjetja

8 Nov 2022

Proizvodnja kovinskih izdelkov je industrija, ki temelji na veliki natančnosti, kjer morajo biti razpoložljivost materiala, proizvodni načrti in spretnosti delovne sile usklajeni, da bi se izpolnila pričakovanja strank. Že samo po sebi je to velik izziv, poleg tega pa se proizvajalci soočajo še z ovirami, zaradi katerih zna biti vodenje dobičkonosne proizvodnje še nekoliko bolj zapleteno.

 

Boljša odpornost proizvodnje na moteče dejavnike

Nihajoče povpraševanje, vse dražje surovine in pomanjkanje kvalificirane delovne sile znižujejo marže in postavljajo operativno uspešnost pod velik pritisk.

Tržnih razmer sicer ni mogoče nadzorovati, zato pa nova tehnologija omogoča proizvajalcem, da si z njo pomagajo in dosežejo učinkovitejše in donosnejše poslovanje. Poslovni programi, prilagojeni za proizvodnjo, proizvajalcem omogočajo, da optimizirajo procese in jih bolje načrtujejo ter s tem povečajo hitrost pri doseganju rokov, zmanjšajo količino odpadkov, učinkovito izkoristijo vire in znižajo stroške.

 

Do večje dobičkonosnosti s poslovnim programom

Do optimizacije dela – tudi proizvodnje – in s tem do boljšega poslovanja včasih vodijo spremembe malenkostih, ki jih komaj opazimo, a pravzaprav zahtevajo pozornost. To se lahko zdi nemogoče, še posebej, če vse procese in podatke vodimo ročno.  Programska oprema za načrtovanje proizvodnje upravlja in upošteva vse korake, tudi zaposlene in delovne naprave, in optimizira vsakodnevne operacije. Na ta način vse vidike poslovanja poveže pod eno streho. Digitalna orodja omogočajo vpogled v vse podatke in zagotavljajo dosleden ter visokokakovosten proizvodni proces.

Pri izbiri poslovnega programa je dobro najti rešitev, ki zajema specifike posamezne panoge, saj to pomeni, da je bila zasnovana za točno določene potrebe, npr. za proizvodnjo. Mogoče bo zato začetna investicija nekoliko večja, vendar se sčasoma običajno izkaže, da splošni program ne bi pokril vseh potreb in bi podjetje na koncu potrebovalo več programskih dopolnitev ali celo več rešitev, ki pa med seboj niso nujno integrirane.

 

Katere funkcionalnosti mora vsebovati poslovni program za proizvodnjo?

Že po nazivu nam bo verjetno jasno, da poslovni program za proizvodnjo prinaša prednosti pred splošnimi programi. A ob tem je treba paziti še na to, da je marsikatera programska rešitev za načrtovanje proizvodnje le blaga izpeljanka splošnega programa, kar pomeni, da ne bo zagotavljala veliko posebnih funkcionalnosti, ki so potrebne za podporo pravi proizvodnji, npr. kovinski industriji. V nadaljevanju sledi pet specifičnih področij, ki naj bi bile vključene v programsko rešitev, da bi ta lahko ugodno vplivala na delo in učinkovitost proizvodnje v kovinski industriji.

1.      Načrtovanje materialnih virov

Pomembno je, da natančno načrtujemo porabo materiala in tako zmanjšamo količino odpadkov – s tem obvladujemo stroške. Največja izguba se pozna ravno pri porabi materiala. Predvsem pri oteženi dobavi, s katero so se podjetja srečala v zadnjem času, je še kako pomembno, da se natančno izkoristi ves material, kar vpliva tudi na doseganje dobavnih rokov. Če te podatke integriramo z načrtovanjem razpoložljivosti delovne sile in strojev, pomagamo zagnati brezhibno proizvodno operativo brez nepotrebnih stroškov.

2.      Kosovnice

Druga ključna funkcionalnost, ki jo mora vsebovati poslovni program za proizvodnjo, je delo s kosovnicami. Kosovnica je prvi, osnovni, najpogostejši in najpomembnejši element proizvodnega procesa. Nastavitev in zagon proizvodnega procesa tečeta veliko lažje, če je oblika osnovne kosovnice preprosta za vnos in nadaljnje delo. Poleg tega je koristno, če kosovnice omogočajo dodatne nastavitve za posamezne tehnologe, tako da lahko upoštevajo specifične zahteve za njihovo delo.

PANTHEON Manufacture vsebuje osnovno kosovnico, ki pa omogoča individualno in razširjeno možnost iskanja. Prek predloge sta omogočena tudi uvoz in izvoz osnovne kosovnice iz Excelove datoteke, ob tem pa program že sproti preverja možne materiale in obvešča o napakah. Za olajšano celostno delo so dodane bližnjice za hitrejše delo, prikaz slik materiala in neposredna povezava z eDokumentacijo.

3.      Priprava ponudb

Pri izdelavi ponudbe za stranke je pomembno, da imamo vse podatke o proizvodnji na enem mestu – da vemo, da bomo pokrili stroške in zagotovili dobavne roke. Pri tem nam pomagajo izračuni stroškov za materialne potrebe in potrebe po delu ter izračun drugih splošnih stroškov proizvodnje. Seveda ti stroški variirajo glede na čas, delovno mesto ali zaradi sprememb materialnih stroškov in zahtev delovne sile, a programska oprema zajame vse dane oz. znane podatke in jih upošteva pri pripravi ponudbe.

4.      Razporejanje delovne obremenitve

Načrtovanje proizvodnje je možno le na podlagi razpoložljivosti materiala, zmogljivosti strojev in zasedenostjo delovne sile v realnem času. Programska oprema lahko z upoštevanjem vseh teh podatkov pripravi urnik in ga tudi prilagodi, če se med proizvodnjo kar koli spremeni. Na primer, za eno operacijo morda potrebujemo več kot le eno orodje oz. vnesen resurs na kosovnici, najsi bo to redno ali izredno zaradi morebitne okvare.

Odgovor PANTHEON‑a na to problematiko je funkcionalnost »Multiresursi«. Omogoča, da za vsako posamezno delovno operacijo določimo rabo različnih resursov, torej poleg primarnega definiramo še sekundarni in celo terciarni resurs. PANTHEON Manufacture poleg tega omogoča, da za vsak resurs določimo podatke, ki so povezani z njegovo rabo: na primer definiramo ločene normative (čas, verjetnost rabe ipd.). V praksi to pomeni, da za eno delovno operacijo planiramo več različnih strojev v različnem obsegu, program pa ob določenih oz. planiranih resursih sproti preračunava normative in opozarja, če prekoračimo zmožnosti. Nastavitev je možna tudi v planskih kosovnicah in kosovnicah delovnega naloga.

5.      Pregledna obdelava delovnih nalogov

V proizvodnji so delovni nalogi osnovno orodje. Za učinkovito delo je pomembno, da je delovni nalog pregleden in že na prvi pogled omogoča čim boljši nadzor nad podatki.

Delovni nalogi v modulu Proizvodnja z licenco PANTHEON Manufacture so razumljivi, lahko vključujejo slike in povezane dokumente ter z vizualnim prikazom napredka delovne operacije v drevesni strukturi takoj jasno pokažejo stopnjo izdelave. Dinamični filtri in izbira statusov olajšajo iskanje in hitro izbiro pravega naloga. V časovni tabeli lahko s preprostim premikanjem urejamo razporejanje operacij, program pa nato te čase samodejno zapiše v kosovnico.

 

Proizvodnja kovinskih izdelkov je zagotovo panoga, v kateri ni prostora za napake. Ta sektor pa je še bolj zahteven zaradi dejstva, da je izdelava kovin večstopenjski proces, zato obstaja veliko področij, kjer lahko pride do ozkih grl in posledično do manjše učinkovitosti.

Programska oprema v tej panogi dodaja vrednost delu, saj proizvajalcem omogoča, da integrirajo in avtomatizirajo ključne procese – od ponudb in ocene potrebnega dela do upravljanja zalog in načrtovanja proizvodnje. Poslovni program uspešno poveča učinkovitost proizvodnje z načrtovanjem projektov od začetka ponudbe do proizvodne linije, tako da so končni izdelki lahko v rokah strank čim hitreje (v nekaterih primerih celo v istem dnevu). Prav tako omogoča zmanjšanje motenj v dobavni verigi z razumevanjem, kako razpoložljivost materiala in dobavni roki vplivajo na proizvodni načrt in v izogib nepotrebnim zamudam. Programska oprema pa prinaša tudi naslednje prednosti:

  • Optimizacijo zalog – pomanjkanje materiala vas ne bo nikoli presenetilo. Poleg tega optimizacija zalog lahko prepreči tudi hranjenje presežnih zalog, razen seveda, ko so presežne zaloge koristne – nestanovitne ali naraščajoče cene jekla na primer pomenijo, da je bolje kupiti večjo zalogo.
  • Avtomatizacijo ročnih opravil – vsakdanje procese opravi tehnologija in ne ljudje, to pa zaposlenim omogoča, da se osredotočijo na odgovornosti višje vrednosti (ali omogoči racionalizacijo delovne sile).
  • Popolno sledljivost skozi dobavno verigo, proizvodnjo in dobavo za podporo strankam, pri nadzoru kakovosti in skladnosti s predpisi ter v primeru odpoklica izdelkov.

 

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X