Kaj je vodenje?

20 Jul 2016

VODENJE v slovenščini stoji tako za management kot za leadership.

Za management se sicer včasih še uporabi “upravljanje”, a pogosto je ta meja v jeziku in v glavah nejasna.

Lahko bi rekli, da je
management = delati stvari prav
leadership = delati prave stvari

Oboje je potrebno, da je organizacija uspešna, je pa res, da vsak manager ni tudi leader. Ker je potreba po združenju teh dveh funkcij bolj očitna, kot kdarkoli, nam slovenski izraz lahko pride tudi prav.

V današnji ekonomiji in družbi, so vodstvene sposobnosti potrebne prav vsakomur, saj delujemo v različnih okoljih in vlogah. Vodenje se začne že pri vodenju in obvaldovanju samega sebe – v poslovnem in privatnem življenju.

Dober vodja se zaveda, da je tudi vodenje ljudi stroka, zato se stalno izobražuje na tem področju. Pri tem se ne nauči le osnovne veščine, temveč najde svoj slog in ga stalno izboljšuje. Tako je avtentičen v tem kar dela, kar pri sodelavcih zbuja zaupanje in spoštovanje. Zato so sodelavci pripravljeni vodji tudi slediti.

Dober vodja pogosto reflektira svoja dejanja, odločitve in vedenje ter se pri tem vpraša:

Zakaj bi sodelavci izbrali mene kot svojega vodjo?

 

Iskreni odgovori na to vprašanje, nam pokaže, kje so močne točke vodje. Idealno bi bilo, da to ne bi bile le izkušnje in znanje na določenem strokovnem področju, temveč tudi odgovori kot so: “ker sodelavce redno pohvalim, za dobro opravljeno delo, skrbim za njihov razvoj, čutijo, da so pomembni meni in organizaciji, sam stalno napredujem na osebnem in strokovnem področju,…”

Dober vodja sprejme in razvija ljudi kot celote, ne le kot strokovni del neke osebe. Pomembno je, da se ukvarja z ravojem ljudi in ne le organizacije.

Realnost:  V več raziskavah med zahodnim managerji ugotovljeno, da se v primeru, ko imajo vodilni v podjetju za rešiti tehnični ali človeški problem, se več kot dve tretjini odločili za tehnični problem.

Raznovrstne nagrade (Zlata nit, Najuglednejši delodajalec, Družini prijazno podjetje, Merjenje organizacijske klime, Merjenje zavzetosti zaposlenih…) tudi v Sloveniji pomagajo k dvigovanju zavedanja razvoja prave organizacijske kulture in zaposlenih, kot njenih gradnikov, z namenom dvigniti uspešnost same organizacije.

Zaposleni ne zapuščajo organizacij, zapuščajo svoje vodje.

Zgornji citat pokaže konkreten vidik pomembnosti dobrega vodenja – visoka fluktuacija in absentizem kot posledica slabega vodenja (in s tem povezane klime in komunikacije) lahko močno vplivajo na uspešnost podjetja.

 

Gledano bolj široko, bi lahko rekli, da vodenje pomeni razvijati in usmerjati socialni kapital ljudi z namenom doseganja zadanega cilja. V ljudeh prebuja notranje vire, ki jim omogočajo ustvarjati velik doprinos pri opravljanju skupnih nalog, zadovoljstvo in uspeh, ki sta na ta način dosežena pa zagotavljata ogromen potencial notranje motivacije.

Ali kot je rekel moj bivši direktor: Vodenje je pomagati sodelavcem na poti do njihovih uspehov.

V razmislek:
Razmislite kaj so vaše pozitivine in negativne lastnosti?
Kako ene in druge vplivajo na delo in uspešnost vaših zaposlenih?
Zakaj menite, da bi vaši sodelavci izbrali vas kot vodjo?

natasa-tovornikNataša Tovornik, trenerka in svetovalka, po duši pa popotnica in inspiratorkaINSPIRIS – svetovanje in treningi d.o.o.

Nataša uživa pri tem, ko pomaga ljudem implementirati želene spremembe. Najraje deluje na naslednjih področjih: razvoj vodij in timov, komunikacija, organizacija in sodelovanje, uravnoteženost delovanja človeka.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X