Kaj je tim in timsko delo

19 Jul 2016

Vsaka skupina ni tim, a vsak tim je skupina.

Tim je skupina ljudi z istim ciljem katerega dosežejo z delitvijo nalog. Torej si vsi člani skupine prizadevajo doseči isti cilj, s tem da delijo znanje, naloge, izkušnje in pomoč.

V skupini lahko sicer sodelujemo, vendar vsak zasleduje svoj cilj in ga dosega neodvisno od drugih članov.

Timi so še posebej primerni za izvajanje nalog z visoko kompleksnostjo, ki so pogosto sestavljene iz več neodvisnih opravil. Poleg skupnega cilja je za tim značilno tudi, da imajo člani veščine in znanja ki so si komplementarna. Tako s sodelovanjem dosegajo sinergijo in usmerjajo svoja prizadevanja k maksimiranju prednosti in omilitvi slabosti posameznih članov tima.

Skupno odločanje in prevzemanje odgovornosti za rezultat so pomembne sestavine timskega dela. Če odgovornosti za rezultat ne nosijo vsi člani tima (je vodja ne porazdeli ali je zaposleni ne želijo prevzeti), potem v resnici nimamo tima oz. timskega načina dela. Zato tudi posamezne zakonitosti tima ne delujejo in prednosti delovanja v taki skupini so manj opazne, v kolikor sploh obstajajo.

Timsko delo je oblika aktivnosti, ki jo opravlja skupina ljudi na tak način, da je osnova za sodelovanje neposredna in enakopravna delitev nalog, ne pa položaj posameznika v formalni hierarhiji.

Predpostavka za uspešno timsko delo, v katerem bodo izkoriščeni vsi potenciali vsakega strokovnjaka je, da skupina preraste iz skupine strokovnjakov v skupino enakopravnih strokovnjakov.

Timsko delo je mnogo več od strokovno tehničnega sodelovanja, saj prinese skozi sinergijske učinke, veliko boljše rezultate, v krajšem času, z manj stresnih situacij. Vse to se odraža tako v dobičku podjetja, kot tudi v motivaciji zaposlenih.

Skupen rezultat je tako bistveno večji in ima tudi večje psihološko zadoščenje pri posamezniku, kot v “klasičnem primeru” individualnega dela.

Če povzamemo so lastnosti tima:

  1. skupni cilj
  2. komplementarne veščine
  3. skupno odločanje
  4. odgovornost
  5. enakopravnost
  6. 1+1=3

Timsko delo torej pomeni, da sodelujemo in iščemo najboljši način za delovanje vseh na poti do zastavljenega cilja.

natasa-tovornikNataša Tovornik, trenerka in svetovalka, po duši pa popotnica in inspiratorkaINSPIRIS – svetovanje in treningi d.o.o.

Nataša uživa pri tem, ko pomaga ljudem implementirati želene spremembe. Najraje deluje na naslednjih področjih: razvoj vodij in timov, komunikacija, organizacija in sodelovanje, uravnoteženost delovanja človeka.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X