,

Izzivi in rešitve pri planiranju in terminiranju v podjetju Roto: primer uporabe sistema PANTHEON Manufacture

29 Avg 2023

V današnjem dinamičnem poslovnem okolju se podjetja soočajo z mnogimi izzivi pri upravljanju proizvodnje. Podjetje Roto, specializirano za izdelavo plastičnih izdelkov v segmentih Garden, Agro, Sport in Voda, ni izjema. Skupino ROTO predstavlja 10 podjetij s proizvodnjo v štirih evropskih državah. Podjetje je v zasebni lasti in je že več kot 40 let prisotno na domačem in tujih trgih kot uspešen proizvajalec plastičnih izdelkov.

Z več kot 4.000 izdelki in letno predelavo več kot 3 milijonov kilogramov plastike sodi med vodilna podjetja s proizvodno tehnologijo rotacijskega brizganja plastike v Evropi.

V tej objavi vam želimo predstaviti različne izzive, s katerimi se je srečevalo podjetje Roto pri planiranju in terminiranju proizvodnje, in to, kako je vpeljava sistema PANTHEON prinesla rešitve za učinkovito obvladovanje teh izzivov.

Izzivi podjetja Roto

 • Stalno prilagajanje planov – Hitro spreminjajoče se povpraševanje in nenehno spreminjajoči se proizvodni pogoji zahtevajo stalno prilagajanje dnevnih in tedenskih proizvodnih planov.
 • Zagotavljanje terminskih sporazumov – Usklajevanje med obljubljenimi termini dobave in dejansko proizvodnjo zahteva natančno koordinacijo in sledenje postopkom.
 • Veliko naročniške proizvodnje – Obvladovanje večjega števila naročil s kompleksnimi zahtevami in specifikacijami predstavlja izziv v smislu pravilnega terminiranja in usklajevanja virov.
 • Nastavitve in kakovost podatkov (pravočasno poročanje, nerealni normativi v kosovnicah, sočasna proizvodnja – kombinacije, zasedenost resursov) – Točni podatki so ključni za uspešno planiranje in terminiranje, a težave s kakovostjo podatkov lahko vodijo do napak v postopkih.
 • Veliko menjav orodij za prilagajanje strojev – Različni izdelki zahtevajo različna orodja in nastavitve strojev, kar pomeni pogosto menjavo orodij in strojnih prilagoditev. To lahko vodi do zastojev in nepotrebnega izgubljanja časa.
 • Veliko polizdelkov na zalogi – Hranjenje večjega števila polizdelkov na zalogi lahko privede do nepotrebnih stroškov in manj prostora, poleg tega pa vpliva na optimizacijo zaloge in porabo virov.
 • Pomanjkanje sheme prioritetnih nalog – Brez učinkovitega sistema prioritetnih nalog se podjetje hitro sooči z zmedo pri odločanju, kateri nalogi nameniti prednost, kar lahko vodi do kaosa v proizvodnji.
 • Slaba informacijska podpora – Pomanjkljiva ali neustrezna informacijska podpora lahko ovira procese planiranja in terminiranja ter prispeva k napakam in napačnim odločitvam.
 • Pravočasnost povratnih informacij – Če povratne informacije o proizvodnih procesih ne pridejo pravočasno, se je težje odzvati na morebitne spremembe ali težave, kar lahko vpliva na učinkovitost in kakovost proizvodnje.
 • Nekontrolirani zastoji zaradi okvar (vpliv na točnost plana) – Nepričakovane okvare strojev ali opreme lahko povzročijo nepredvidene zastoje v proizvodnji, kar lahko poruši točnost in doslednost proizvodnega načrta.
 • Neoptimalen plan z vidika proizvodnje – Brez ustrezne optimizacije plana se podjetje lahko sooča z nepotrebnim preklapljanjem med nalogami, nepotrebnim čakanjem na materiale ali s preobremenjenostjo virov, kar vse vpliva na učinkovitost proizvodnje.

 

Rešitve s sistemom PANTHEON

Podjetje Roto je svoje izzive pri planiranju in terminiranju proizvodnje naslovilo z vpeljavo sistema PANTHEON, kar je prineslo naslednje prednosti:

 • Hitrost – Sistem omogoča hitrejše oblikovanje informacij o izvedljivosti sprememb, kar omogoča boljšo prilagodljivost pri zahtevah strank.
 • Nadzor – Vpeljava sistema je omogočila hitro obvladovanje sprememb, kar planerju pomaga pri sprejemanju optimalnih odločitev glede na trenutne razmere.
 • Kapaciteta – Sistem omogoča pravočasno zagotavljanje vseh proizvodnih kapacitet, kar vodi k boljšemu izkoriščanju virov.
 • Kakovost – Sistem prispeva k ustrezni kakovosti izdelkov ob pravem času in za pravo ceno, kar pozitivno vpliva na celoten proizvodni proces.

Vpliv na različne dele poslovanja

Podjetje Roto se je soočalo z raznolikimi izzivi pri planiranju in terminiranju proizvodnje. S sistemom PANTHEON so našli celostne rešitve, ki so vplivale na več področij njihovega poslovanja.

 

 

 • Vodstvo – Učinkovito planiranje in terminiranje pripomore k izboljšanju donosnosti in boljšemu obvladovanju poslovanja.
 • Prodaja – Sistem omogoča prioritizacijo ter dodajanje in brisanje naročil ter lažje reševanje reklamacij.
 • Razvoj – Izboljšano teminiranje in usklajevanje testiranj prispevata k zmanjšanju zamud pri razvoju.
 • Nabava – Sistem olajša prioritizacijo, reševanje reklamacij in zagotavljanje pravočasne dobave materialov.
 • Proizvodnja – Boljša usklajenost kapacitet in virov ter optimizacija razporejanja prispevajo k boljši izrabi proizvodnih zmogljivosti.
 • Orodjarna – Sistem olajša upravljanje z orodji in zagotavlja njihovo razpoložljivost.
 • Spremembe v zadnjem hipu – Lažje soočanje z nepričakovanimi spremembami naročil ali zahtev strank, ki bi sicer lahko povzročile zmedo in nestabilnost v proizvodnem procesu.
 • Izmet – Zmanjšanje stroškov in boljša učinkovitost zaradi boljšega izkoristka neuporabnih izdelkov oz. zaradi ustreznega postopka pri upravljanju izmeta.
 • Vzdrževanje – Upoštevano vzdrževanje opreme pomeni polno izkoriščeno razpoložljivost strojev in manj zastojev in težav v proizvodnji zaradi težav z nepredvidenimi zamudami zaradi vzdrževalnih del.

 

Prikazan primer predstavlja, kako pomembno je učinkovito upravljanje proizvodnje za uspeh v dinamičnem poslovnem okolju. Poleg tega kaže, da imajo pri soočanju z vsakodnevnimi izzivi zaradi kompleksnosti in spreminjajočega se trga tehnološke rešitve še kako moč, da pomagajo podjetju pri njegovem uspehu.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X