Izplačilo neizkoriščenega dopusta? Le v redkih primerih!

14 Jul 2023

Nadomestilo za neizkoriščen dopust je precej redka praksa, ki se le v redkih primerih uveljavlja. Običajno je dopust mogoče prenesti na naslednje leto, vendar obstajajo posebni primeri, ko je možno zahtevati nadomestilo. Vendar pa je pomembno vedeti, v katerih primerih je možno izplačilo.

Vsak zaposleni ima pravico do letnega dopusta, pri čemer se število dni dopusta določa glede na delovnik, delovno dobo, delovne pogoje, število otrok in druge dejavnike. Običajno zaposleni pridobi pravico do najmanj štirih tednov dopusta. Konkretno število dni pa je odvisno tudi od tedenskega števila delovnih dni ter kolektivne pogodbe podjetja.

  • V primeru 4-dnevnega delovnika pripada minimalno 16 dni dopusta.
  • V primeru 5-dnevnega delovnika pripada minimalno 20 dni dopusta.
  • V primeru 5-dnevnega delovnika s dvema sobotama pripada minimalno 22 dni dopusta.
  • V primeru 6-dnevnega delovnika pripada minimalno 24 dni dopusta.

Nadomestilo za neizkoriščen dopust le v redkih primerih:

Nadomestilo za neizkoriščen dopust je posebna ureditev, ki se redko uporablja. Običajno zaposleni dopust prenese na naslednje leto, vendar obstajajo določeni primeri, ko lahko zahteva nadomestilo. Vendar pa je pomembno razumeti, kdaj je to mogoče.

Nadomestilo za neizkoriščen dopust – kaj pravi zakonodaja?

Nadomestilo za neizkoriščen dopust je v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) opredeljeno na ohlapen način. Zakon ne priznava izjave zaposlenega, s katero bi se ta odpovedal letnemu dopustu, zato v takem primeru ni upravičen do denarnega nadomestila. Izjema je le v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

Zaposleni ima možnost zahtevati nadomestilo za neizkoriščen dopust le v primeru, ko prekine pogodbo o zaposlitvi in je iz objektivnih razlogov ni mogel izkoristiti. Na primer, če delodajalec med trajanjem pogodbe zavrne vlogo za letni dopust ali če zaposleni ni mogel izkoristiti dopusta zaradi bolniške, starševskega dopusta ali druge odsotnosti.

 

Poskrbite torej, da dopust pravočasno izkoristite, saj vam tako najverjetneje neizkoriščeni dnevi prej propadejo, kot da dobite nadomestilo za neizkoriščen dopust.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X