Družbenik v d. o. o. in popoldanski s. p.

28 Sep 2016

Družbenik v d. o. o., če ta oseba ni hkrati tudi poslovodna oseba d. o. o., in je zavarovana iz drugega naslova (npr. da je zaposlena in mu socialne prispevke plačuje delodajalec), lahko odpre popoldanski s. p. Seveda ob predpostavki, da ni davčni dolžnik ter ni v postopku likvidacije.

Družbenik, a ne hkrati poslovodja, lahko odpre popoldanski s. p.

Poglejmo si primer. Imamo osebo, ki je le družbenik v d.o.o., nekdo drug pa je poslovodja družbe.  Če je ta družbenik zavarovan iz naslova zaposlitve za polni čas in mu delodajalec plačuje prispevke za socialno zavarovanje, potem lahko registrira popoldanski s.p.

Če oseba, v našem primeru je to družbenik v d. o. o., ni zaposlena za polni delovni čas in je denimo zavarovana kot občan, popoldanskega s. p. ne more odpreti. Spomnimo, prvi pogoj za to, da oseba odpre popoldanski s. p. je ta, da je pri delodajalcu zaposlena za polni delovni čas, tj. 40 ur na teden. Ta oseba pa seveda lahko registrira redni s. p. in iz tega naslova plačuje polne socialne prispevke. Ti od aprila dalje znašajo 341,20 evra mesečno.

Kot verjetno že veste, lahko med popoldanskim in rednim s. p. tudi prehajate. Če ta prehod iz popoldanskega v redni s. p. naredite v 24 mesecih od vašega prvega vpisa v poslovni register, lahko v času rednega s. p. uveljavljate nižje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Družbenik v d. o. o. in obvezna socialna zavarovanja

Obvezno zavarovanje iz naslova lastništva družbe traja od dneva vpisa v poslovni register ali v drug register kot družbenik in poslovodna oseba do dneva izbrisa.

Družbeniki plačujejo prispevke od zavarovalne osnove. Zavarovalna osnova, ki jo določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), je določena v višini dobička zavarovanca, kamor sodijo vsi prejemki, prejeti za opravljanje poslovodne funkcije in dela.

Najnižja osnova za prispevke za družbenike znaša:

  • v letu 2014: minimalna plača,
  • v letu 2015: znesek 65 odstotkov  zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (v nadaljevanju: PP),
  • v letu 2016: 70 odstotkov  PP,
  • v letu 2017: 75 odstotkov  PP,
  • v letu 2018: 80 odstotkov  PP,
  • v letu 2019:85 odstotkov  PP,
  • v letu 202o: 90 odstotkov PP.

Najvišja osnova za prispevke za družbenike od leta 2014 dalje znaša 3,5-kratnik PP (350 odstotkov PP/mesec).

Vse podrobnosti prispevkov za socialno varnost za družbenike lahko najdete tukaj.

 Data_logo

Monika Kern – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve
Imate pravno vprašanje? Obrnite se na Datine strokovnjake. Za individualno svetovanje pri naših strokovnjakih se lahko naročite na data@data.si ali jih pokličete na 01 600 1530.
Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X