Dodatka za nedeljsko delo in delo na praznike se izključujeta

15 Sep 2017

Delavcu za delo v posebnih pogojih, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, pripadajo različni dodatki. Opredeljuje jih Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), medtem ko je njihova višina določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Poleg dodatka za nedeljsko delo in delo na praznike, delavcu pripadata tudi dodatka za nadurno in nočno delo.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) predvideva naslednje dodatke za delo v manj ugodnem času:

  • za nočno delo,
  • za nadurno delo,
  • za nedeljsko delo,
  • za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

Dodatek za nedeljsko delo in dodatek delo na praznike se izključujeta

ZDR-1 ne določa višine dodatka za nedeljsko delo in drugih omenjenih dodatkov. Njihova višina se določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Dodatki se obračunavajo le za čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada. Pri tem je treba poudariti, da se dodatek za nedeljsko delo in dodatek za delo na dela proste dneve po zakonu med seboj izključujeta. Če dela prost dan pride na nedeljo, lahko delavci prejmejo dodatno plačilo za nedeljsko delo ali delo ob dela prostem dnevu in ne dvojnega plačila.

ZDR-1 prav tako ne določa vsebine in ne višine drugih dodatkov, ki bi izhajali iz manj ugodnega delovnega časa – dodatka za izmensko delo, za delo v deljenem delovnem času, ipd. Te naj bi določale kolektivne pogodbe za posamezne dejavnosti ali pa bi jih delodajalec lahko opredelil v svojih splošnih pogoji, v svoji kolektivni pogodbi delodajalca ali v pogodbah o zaposlitvi.

Če potrebujete pomoč pri oblikovanju pogodb o zaposlitvi v skladu z zakonodajo in kolektivnimi pogodbami, se lahko obrnete na naše pravne svetovalce. Pri pravilnem obračunu plač pa vam lahko pomagajo izkušeni računovodje računovodskega servisa Data.

 Data_logo

Dominika Ahačič – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve
Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na Datine strokovnjake.Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.
Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X