Digitalizacija proizvodnje – ERP sistemi

29 Nov 2016

Danes se industrijska proizvodnja sooča z naraščajočo dinamiko trgov. Tako kot dobro natrenirano telo športnika mora biti tudi proizvodnja prilagodljiva najrazličnejšim spremembam in biti zmožna nanje takoj reagirati. ERP sistemi podpirajo vodilne službe predvsem z vidika kontrole. Njihov pristop je z vrha navzdol z zaporedno logiko za upravljanje podatkov, toda niso v celoti namenjeni oz. primerni za naprednejše spremljanje, nadzor in načrtovanje procesov v proizvodnih obratih.

Večinoma so podjetja do danes vlagala in uporabljajo le poslovne sisteme, kot so ERP, CMS ipd. ki jih pretežno uporabljajo podporne službe podjetij za finance, komercialo, kadrovsko evidenco, obračun plač, vodenje zalog, priprava kosovnic in tehnoloških postopkov ipd. Za spremljanje in nadzor izvajanja procesov svojih osnovnih dejavnosti (proizvodnje) pa niso oz. so vlagali zelo malo, saj je vsakdo mislil, da »obvlada« svoj posel in da so procesi optimalno postavljeni, optimalno normirani in v polnosti nadzorovani, kar pa dejansko ne drži. Dejansko so procesi večinoma vodeni ročno in »čez palec«, kar pa ni točno, hitro odzivno in lahko omogoča tudi velike vplive človeških faktorjev.

Podjetja se srečujejo z vedno večjo konkurenco, kar povzroča potrebo po racionalizaciji in kakovostnejšemu izvajanju in obvladovanju procesov, ter čim hitrejšem, ažurnem ukrepanju ter prilagajanju. Vodstvo proizvodnje oz. proizvodnih obratov želi tako odgovore na vprašanjem: »Kaj se trenutno dogaja v moji proizvodnji?« Vodstvu moramo s specialnimi sistemi, ki so podaljšana roka ERP-jev, tako omogočiti  in zagotoviti takojšen vpogled v sprotne podatke iz proizvodnih obratov. Proizvodnim podjetjem moramo s sistemi podpreti dodeljevanje vseh potrebnih proizvodnih virov in spremljanje proizvodnega procesa,  zagotavljanje boljših in učinkovitejših proizvodnih procesov, celovito obvladovanje in vodenje proizvodnega procesa (od materialnih tokov, sledenja delavcev, dela in tehnoloških postopkov), vodenje sledljivosti proizvodov ter spremljanje in ugotavljanje ključnih parametrov v proizvodnji.

S sinergijo in povezavo PANTHEON ERP sistema in CCLEAP pametne tovarne smo uspeli uporabnikom zagotoviti odgovore na zgoraj zastavljena vprašanja in zahteve vodstev podjetij oz. proizvodenj. Skupna rešitev predstavlja za uporabnike celovit proizvodni informacijski sistem. CLLEAP rešitve predstavljajo integracijo tako imenovanih MES in SCADA sistemov, pri čemer drugi krmilijo in zajemajo podatke o delovanju strojev, prvi pa sledijo proizvodom, nadzorujejo proizvodne vire in zaposlene v proizvodnji ter komunicirajo s PANTHEON ERP sistemom. Uporabnik ima s pomočjo sistema vpogled iz ene točke: na planirane aktivnosti, trenutno izvajane delovne naloge in zaloge, delovanje strojev, prisotnosti delavcev in možnost komunikacije z vsemi zaposlenimi.

Preko predstavljenega konglomerata sistemov je v polnosti omogočeno oddaljeno upravljanje proizvodnje in ostalih procesov v podjetju. Skupna rešitev učinkovito uresničuje trenutne potrebe proizvodnih podjetij, hkrati pa podpira razvoj digitalizacije poslovanja v smeri industrije 4.0.

Tudi v digitalizaciji ERP sistem ostaja glava poslovnega sistema podjetja in nosilec temeljnih podatkov, vendar se pojavlja potreba po uporabi dodatnih specializiranih, namenskih sistemov, ki te podatke uporabljajo oziroma jih zanj tudi proizvajajo. Zmožnost povezovanja ERP sistema s specializiranimi informacijskimi sistemi ter s stroji in napravami je danes ključna za vsako podjetje, ki bo hotelo zgraditi svojo zgodbo na digitaliziranem tržišču ter tako povečati svojo konkurenčnost.

Avtor: Luka Levart, uni. dipl. inž. rač. in inf.

INKOLTEH d.o.o., Kolodvorska 35c, Slovenska Bistrica

Podjetje INKOLTEH deluje na področju razvoja proizvodnih informacijskih sistemov za nadzor in optimizacijo elementov proizvodnega procesa v realnem času. Vizija podjetja je, da uporabnikom zagotovimo informacijsko podporo za obvladovanje vseh procesov, ki se odvijajo v proizvodnih obratih. Podjetje Inkolteh skupaj s partnerji sledi svetovnim tokovom in tako aktivno vstopa v 4. industrijsko revolucijo pametnih proizvodenj, pametnih tovarn, pametnih strojev in izdelkov… Zavedamo se, da digitalizacija in avtomatizacija industrije lahko odločilno pospeši rast evropske industrije.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X