Delovni inšpektorji bodo še naprej preverjali izplačila regresa, finančni pa davčne utaje

7 Mar 2017

Vas zanima, kje bodo inšpektorji v letu 2017 najpogosteje opravljali nadzore in na kaj bodo najbolj pozorni? Vlada je vsem inšpektorjem – delovnim, finančnim, davčnim, tržnim, meroslovnim, infrastrukturnim, kmetijskim, itd. – napisala strateške usmeritve in prioritete. Tu so ključni poudarki.

Inšpektorat RS za delo

Inšpektorat RS za delo (IRSD) bo posebno pozornost v inšpekcijskem nadzoru namenjal tistim področjem, ki se skozi prijave in ugotovljene kršitve kažejo kot najbolj tvegana. Zato bodo še vedno najbolj pozorni na izplačilo regresa za letni dopust in na zamude pri izplačilu plač.

Napovedali so tudi poostreno nadziranje delovnega časa, zagotavljanja počitkov in odmorov delavcev. Še vedno bodo aktivno spremljali opravljanje dela delavcev v različnih oblikah zunaj delovnega razmerja (tj. delo po civilnopravnih pogodbah ob zaznanih elementih delovnega razmerja) in kakovost opravljanja strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu.

Pozorni bodo tudi na:

  • zagotavljanje dostojnega delovnega okolja in varstvo pred vplivom psihosocialnih dejavnikov na zdravje zaposlenih;
  • spoštovanje pravic napotenih delavcev(začenja se namreč kampanja na ravni celotne EU);
  • izvajanje socialnovarstvenih nalog.

Inšpekcijski nadzor FURS

Inšpektorji Finančne uprave RS bodo tudi v letu 2017 usmerjeni v odkrivanje in zmanjševanje obsega davčnih in carinskih utaj ter v izboljšanje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti. Glede na razpoložljive kadrovske vire načrtujejo več kot 7.000 nadzorov.

V boju zoper sivo ekonomijo bo FURS zanimalo delo in zaposlovanje na črno, preverjali bodo tudi, ali pri gotovinskem poslovanju izdajate vse račune.

Pozorni bodo tudi na davčne obračune na področju DDV, na področju davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb, dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb.

Zaradi vse večje prisotnosti mednarodnih družb in njihovih naložb, obstaja tveganje, da se ustvarjeni dobički prenašajo iz države. Zato bodo veliko pozornost namenili nadzoru transfernih cen, torej poslovanju med povezanimi osebami, in nadzoru pri novo registriranih zavezancih, katerih ustanovitelji so tuje pravne osebe.

Aktivni bodo tudi na področju iger na srečo. Preverjali bodo, ali je prirejanje iger odgovorno, nadzirali pranje denarja, goljufije in druge vrste kaznivih dejanj, povezanih z igrami na srečo.

Tržni inšpektorat RS

Tržni inšpektorji napovedujejo nadzore na področjih, kot so:

Ministrstvo za javno upravo še dodaja, da osnovni namen inšpekcij ni izrekanje sankcij, temveč zagotavljanje zakonitosti in urejenosti posameznih področij, so zapisali v objavljenem gradivu.

 

 Data_logo

Dominika Ahačič – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve Potrebujete finančno svetovanje? Obrnite se na Datine strokovnjake.Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si. Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X