Delo v tujini pri tujem delodajalcu

26 Apr 2017

Kot državljan Evropske unije (EU) se lahko zaposlite (pri delodajalcu ali kot samozaposlena oseba) v kateri koli državi EU, ne da bi za to potrebovali delovno dovoljenje. Kako je z obdavčitvijo dohodkov, ki jih prejemate za delo v tujini, če živite v Sloveniji?

Če prebivate v Sloveniji, dohodek iz delovnega razmerja (npr. plačo) pa prejemate iz tujine, opravljate delo v tujini. V tem primeru se za davčne namene štejete za rezidenta Slovenije po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2). To pomeni, da morate davčnemu organu v Sloveniji poročati tudi o dohodkih, ki ste jih prejeli za delo v tujini.

Davčna obveznost posameznika je namreč odvisna od njegovega statusa (rezident, nerezident). Tako je rezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji, in od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir zunaj Slovenije, pojasnjujejo na Finančni upravi RS (FURS). Rezidenti Slovenije morajo na podlagi določb Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) dohodke iz delovnega razmerja, ki jih dobivajo za delo v tujini, napovedati že v medletni napovedi za odmero akontacije dohodnine, kot tudi pri poračunu dohodnine na letni ravni.

Napoved dohodkov, prejetih za delo v tujini

Dohodke, prejete za delo v tujini, rezident Slovenije napove tako, da odda izpolnjen obrazec Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine za rezidente. Rezident mora za redni mesečni dohodek, prejet za delo v tujini, vložiti pri davčnem organu omenjen obrazec v 15 dneh od dneva, ko je v davčnem letu prvič prejel dohodke iz delovnega razmerja.

Taka napoved velja za celo davčno leto. Razen kadar se dohodki zavezanca povečajo za več kot 10 odstotkov ali ko se za več kot 10 odstotkov spremenijo drugi pogoji, ki vplivajo na višino akontacije dohodka iz delovnega razmerja. Če pride do katere izmed omenjenih sprememb, mora zavezanec v 15 dneh ponovno vložiti napoved.

V primeru, ko gre za neredne dohodke (npr. regres, božičnica, trinajsta plača), morajo davčni zavezanci rezidenti napovedati tovrstne dohodke do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Na podlagi vložene napovedi davčni organ izda odločbo o višini akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve.

Za znižanje davčne osnove lahko zavezanci, ki prejemajo dohodek za delo v tujini, uveljavljajo naslednje olajšave:

  • odbitek tujega davka ali oprostitev;
  • obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je potrebno plačevati na podlagi posebnih predpisov;
  • davčne olajšave;
  • stroške prehrane in prevoza v zvezi z delom v tujini glede na dejansko prisotnost na delovnem mestu v tujini, ki se na podlagi ustreznih dokazil ne vštevajo v davčno osnovo.
 Data_logo

Dominika Ahačič – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve Potrebujete davčno svetovanje? Obrnite se na Datine strokovnjake. Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si. Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X