, ,

Davki v Sloveniji, ki jih plačujejo podjetja

27 Jul 2020

Davki v Sloveniji se lahko razdelijo na tiste, ki ji plačujejo podjetja in tiste, ki jih plačujejo fizične osebe. Glede na to, da se naša družba ukvarja predvsem z davki podjetij smo se v tokratnem članku, podrobno, posvetili njihovi obdavčitvi.

 

Kateri so najpogostejši davki, ki jih podjetje plačuje v Sloveniji?

Najpogostejši davki v Sloveniji so vsekakor prometni davki. Mednje štejemo:

  1. davek na dodano vrednost (DDV) in
  2. davek na promet nepremičnin (DPN).

Davek na dodano vrednost – DDV

DDV se plačuje ob vsaki nabavi blaga ali storitev znotraj Slovenije. Izjeme so mogoče in sicer, kadar kupujemo blago ali storitev od t.i. malega davčnega zavezanca ali nezavezanca. DDV plačujemo tudi v drugih državah članicah v kolikor ne razpolagamo z veljavno identifikacijsko številko za namene DDV v Sloveniji (nismo zavezanci za DDV). V Sloveniji imamo veljavne 3 različne stopnje DDV:

  • 5% (knjige, literatura, časopisi, glasbena dela),
  • 9,5% (hrana, pijača, zdravila, medicinska oprema, prevoz oseb, vstopnine, umetniški predmeti, živali za pitanje…) in
  • splošno 22% (za večino blaga in storitev).

Poročilo o obračunu DDV in plačilo se izvršuje zadnji delovni dan v mesecu za pretekli mesec ali trimesečje.

 

Davek na promet nepremičnin – DPN

Naslednji je davek na promet nepremičnin (DPN). Praviloma se plačuje pri vsakem prenosu lastninske pravice (rabljenih) nepremičnin. DPN se plačuje po stopnji 2% od prodajne cene nepremičnine. Pri podjetjih so velikokrat vprašanja glede obdavčitve nepremičnin, saj imajo davčni zavezanci posebne pogoje ob izpolnitvi katerih se lahko kupec in prodajalec dogovorita o obdavčitvi z DDV. Ker je potrebno vsak primer obravnavati individualno (ni splošnega pravila), predlagamo, da se obrnete na naše svetovalce, ki bodo vaš primer preučili in vam podali potrebne informacije glede pravilne obdavčitve. Obrazec za obračun DPN se predloži FURS-u, ki na podlagi odločbe odmeri davek za plačilo.

 

Davek na dobiček podjetja

Podjetja, podružnice, društva, zavodi plačujejo davek od dohodka pravnih oseb od ustvarjenega dobička, oziroma natančneje od davčne osnove. Stopnja davka je 19% in je enaka ne glede na višino ustvarjenega prihodka. Davčna osnova se izračuna iz razlike med prihodki in odhodki. Osnovo znižujejo tudi davčne olajšave npr. iz naslova investicij, zaposlovanja, vlaganj v raziskave in razvoj itd.

Posebnost pri obdavčitvi podjetij je tudi možnost, da se davek plačuje od osnove, ki je izračunana z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 80% od prihodkov. Seveda mora podjetje ob tem izpolnjevati določene pogoje. Stopnja je tudi v tem primeru enaka, 19%. Davek se plačuje po poslanem obračunu (ponavadi marca za preteklo leto) v 30 dneh. Akontacije se plačujejo mesečno ali trimesečno, do vsakega 10. v mesecu.

 

Davki od prejemkov fizičnih oseb

Če se dotaknemo še izjem, ko so podjetja dolžna plačevati davke fizičnih oseb. Do teh primerov prihaja kadar govorimo o izplačilih:

  • plačregresovnagrad in drugih prejemkov iz delovnega razmerja,
  • najemnine, avtorskih honorarjev, pogodb o delu, drugih dohodkih fizičnih oseb,
  • dividend (neizplačan dobiček).

Davki fizičnih oseb se plačujejo hkrati z izplačilom dohodka.

 

Avtor: Data

Potrebujete računovodski nasvet in neto bruto izračun plače? Pišite Datinim svetovalcem data@data.si in zahtevajte svojo ponudbo!

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X