Bonitete vplivajo na možnost pridobitve subvencij

6 Apr 2017

Bonitete predstavljajo pomemben kriterij, ki odloča o tem, koliko točk bo podjetje doseglo na razpisih. Banke in institucije, ki podeljujejo nepovratna in povratna sredstva, vedno bolj preverjajo bonitetne ocene podjetij, ki jim bodo zaupale kredite oziroma nepovratna sredstva.

Katere ocene bonitete preverjajo?

Pri razpisih Slovenskega podjetniškega sklada preverjajo bonitete preko boniternih dokazil, in sicer S.BON-1 za gospodarske družbe,  S.BON-1 za samostojne podjetnike, S.BON-1 za zadruge in BON-1/Z za zavode. Pri tem moramo biti bonitetna dokazila skladna z zadnjimi objavljenimi računovodskimi izkazi.

Bonitete so pomembne predvsem pri mikrokreditih s subvencionirano obrestno mero. V okviru razpisa P7R 2016 (Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji) bonitetna ocena (S.BON-1) predstavlja kar 34 od 100 točk, če podjetje doseže najvišjo bonitetno oceno, to je SB 1. Ista bonitetna ocena pa prinaša kar 45 točk od 100 pri drugem tovrstnem razpisu,  P7 2017 (Mikrokrediti za mikro in mala podjetja). Več o omenjenih razpisih si lahko preberete tukaj.

Bonitete predstavljajo garancijo

Zakaj so bonitete tako pomembne, tako za banke kot tudi za institucije, ki objavljajo razpise? Gre predvsem za dodatno garancijo, da poslujete stabilno in da investiranje denarja v vaše podjetje ne pomeni večjega tveganja. Podjetja, ki dobijo najvišjo bonitetno oceno (SB1), imajo najvišjo najvišjo zmožnost poravnavanja svojih obveznosti, stabilen finančno premoženjski položaj, visoko kreditno sposobnost, pri njih pa je verjetnost nastopa dogodka neplačila najnižja.

Z visoko bonitetno oceno si pridobite ugled, ne samo pri bankah in institucijah, kot je npr. Slovenski podjetniških sklad, ampak tudi pri svojih zaposlenih, kupcih in poslovnih partnerjih. Garancija rednega plačevanja obveznosti je namreč pomembna tudi zanje. In nenazadnje, visoka bonitetna ocena predstavlja v prvi vrsti priznanje za podjetnika, za njegovo uspešno in stabilno poslovanje.

Kako pridemo do visoke bonitete?

Bonitetna ocena podjetja je odvisna od več kazalnikov. Podjetja, ki dosegajo višji dobiček, imajo stabilen denarni tok, so manj zadolžena, dosegajo primerno produktivnost in tudi rast prodaje, so ocenjena z višjo bonitetno oceno. Ne gre torej zgolj za dobiček, ampak za celoten spekter kazalnikov poslovanja, ki jih mora podjetnik najprej poznati, nato pa tudi preverjati tekom svojega poslovanja.

 Data_logo

mag. Dario Berginc – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve

Če bi želeli o tem izvedeti več, vam v podjetju DATA d. o. o. pri tem lahko pomagajo. Pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.
Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X