, ,

Bolniška odsotnost: vam v tem primeru pripada krizni dodatek?

14 Jan 2021

Bolniška odsotnost, dopustčakanje na delo od doma so lahko le nekateri izmed razlogov za odsotnost delavca. Ali takšnemu zaposlenemu, ki mu je bila odrejena bolniška odsotnost, pripada krizni dodatek, ki ga je določal že PKP2, po novem pa se ga lahko uveljavlja tudi iz naslova PKP7, ki ga je Državni zbor sprejel 29. decembra 2021.

PKP7 določa, da ste kot delodajalec dolžni svojim zaposlenim izplačati krizni dodatek ob decembrski plači. Ni vam povsem jasno, katerim zaposlenim dodatek pripada? Ali so do njega upravičeni tudi delavci, ki jim je odrejena bolniška odsotnost?

Katerim delavcem pripada krizni dodatek?

Krizni dodatek žal ni predviden za vse zaposlene, ki v času izrednih razmer delajo. Iz ukrepa bodo izključeni zaposleni pri:

  • neposrednih in posrednih uporabnikih državnega proračuna,
  • neposrednih in posrednih uporabnikih občinskih proračunov in
  • tujih diplomatskih predstavništvih in konzulatih, mednarodnih organizacijah, predstavništvih mednarodnih organizacij ter institucijah, organih in agencijah Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Krizni dodatek se obeta zaposlenim, ki v času epidemije delajo in njihova zadnja izplačana mesečna plača ne presega določenega zneska, tj. dvakratnika minimalne plače.

Za katere mesece delavcem pripada krizni dodatek in do kakšnega zneska so upravičeni?

  • Krizni dodatek pripada delavcem za mesec december.
  • Delavcu pripada celotni znesek kriznega dodatka v višini 200 evrov za mesec december, če je opravljal delo vse dni v mesecu po razporejenem delovnem koledarju.
  • Ni pomembno, ali delavec delo opravlja na sedežu delodajalca ali dela od doma.
  • Krizni dodatek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Bolniška odsotnost: ali delavcu, ki mu je odrejena bolniška odsotnost, pripada krizni dodatek?

Bolniška odsotnost je vsaka odsotnost z dela zaradi bolezni, kot je na primer covid-19, poškodb na delu in drugih zdravstveno upravičenih razlogov (na primer skrb za bolnega družinskega člana).

  • Če je delavcu odrejena bolniška odsotnost, je skladno s PKP7 upravičen do sorazmernega dela kriznega dodatka. Če je delavcu veljala bolniška odsotnost nekaj dni, ostale dni v mesecu pa je delal, je upravičen do sorazmernega deleža. Če mu je bolniška odsotnost odrejena cel mesec in ni delal, do dodatka ni upravičen.
  • Sorazmerni krizni dodatek ne pripada delavcu le v primeru, da mu je odrejena bolniška odsotnost, temveč tudi v primeru, ko izrablja letni dopust ali je na čakanju na delo od doma, toda le nekaj dni v mesecu.

Druga odsotnost (zaradi na primer praznika dela): ali takšnemu delavcu pripada krizni dodatek?

PKP7 določa, da delavcu pripada dodatek za prazničen in drugi dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan dejansko delal.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X