,

Bliža se rok davčnega obračuna – ne zamudite!

7 Mar 2023

Davčni obračun »DohDej 2022« oz. datum za njegovo oddajo je vse bliže. Gre za obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Morda se sprašujete: kdo ga mora oddati? Na kakšen način? Do kdaj ga je treba oddati?

Kdo mora predložiti davčni obračun »DohDej 2022«?

Na kratko: vse fizične osebe z dejavnostjo (tudi samostojni podjetniki).

Obveznost, da predložijo davčni obračun »DohDej 2022« imajo torej vse fizične osebe z dejavnostjo (se pravi tudi samostojni podjetniki). Dohodek iz dejavnosti je sicer ena od podvrsti dohodnine oz. osebnega davka. Za dohodek iz dejavnosti se šteje vsak dohodek, ki je dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na formalni status, vrsto dejavnosti ali pravno podlago zanjo.

Davčni zavezanec lahko ob oddaji davčnega obračuna »DohDej 2022« Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) obvesti tudi o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Spomnimo: po dohodninskih spremembah je normirani s.p. v letu 2023 nekoliko manj davčno zanimiv. Če ne želite biti več normirani s.p., lahko to označite v davčnem obračunu.

Do kdaj ga je treba oddati?

Tako kot davčni obračun »DDPO 2022« za pravne osebe, je tudi davčni obračun »DohDej 2022« treba predložiti do 31. marca 2023. Drugi odstavek 358. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) namreč določa, da je davčni obračun treba predložiti najpozneje v treh mesecih po poteku koledarskega leta za preteklo leto.

Kako se odda davčni obračun?

Davčni obračun se lahko odda  le v elektronski obliki preko sistema eDavki, in sicer z vnosom neposredno v obrazec ali z uvozom xml. sheme (torej z izvozom iz vašega računovodskega programa).

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X