,

Atipični davčni zavezanci: kako obračunavate DDV?

28 Jan 2020

Atipični davčni zavezanci DDV obračunavajo samo od prejetih storitev ali blaga iz tujine, pri poslovanju v Sloveniji pa ga ne obračunavajo. Zavezanec za DDV morate postati tudi v primeru, če nameravate izdajati račune, za opravljene storitve, strankam/kupcem v druge države članice Evropske unije.

Kdo je davčni zavezanec?

Po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) je davčni zavezanec vsaka domača ali tuja pravna oziroma fizična oseba, ki samostojno opravlja ekonomsko dejavnost, ne glede na ustvarjen poslovni izid (dobiček ali izguba). Ne glede na navedeno se seveda ni potrebno vsem vključiti v sistem obračunavanja DDV. Torej niso vsi dolžni pridobiti t.i. identifikacijsko številko (ID) za namene DDV.

V katerih primerih lahko postanete atipični davčni zavezanci?

V primeru, da postanete atipični davčni zavezanci boste DDV obračunavali samo v povezavi s prejemom ali blaga ali storitev od davčnih zavezancev iz drugih držav članic EU, medtem ko ob prodaji ali blaga ali storitev, slovenskega DDV ne boste zaračunali. Atipični davčni zavezanci lahko postanete v naslednjih primerih:

  • če ste v tekočem koledarskem letu presegli limit nabave blaga znotraj Evropske unije, ki je 10.000 evrov;
  • če prejemate storitve od davčnega zavezanca iz druge države članice EU;
  • če opravljate storitve davčnemu zavezancu iz druge države EU (če gre za prodajo blaga ali storitev fizičnim osebam, ta obveza ne velja) – podatek o višini prometa za zadnji dve alineji ni pomemben.

Kakšne obveznosti imajo atipični davčni zavezanci?

Atipični davčni zavezanci morajo za opravljene storitve v drugo državo izstaviti račun brez obračunanega slovenskega DDV. Na računu navedejo svojo (slovensko) ID za DDV, ki jo uporablja samo za poslovanje s tujino in obvezno ID številko za DDV prejemnika (kupca) v drugi državi članici EU. Slovenskega DDV seveda ne obračunavajo, ampak navede klavzulo, da gre za obrnjeno davčno obveznost, saj DDV ne obračuna skladno s prvim odstavkom 25. člena ZDDV-1.

Atipični davčni zavezanci morajo po registraciji v sistem DDV davčnemu organu vsak mesec predložiti:

  • obrazec Obračun DDV-O in
  • rekapitulacijsko poročilo, s katerim izkažejo prodajo blaga ali storitev v druge države članice EU.

Obrazca oddajo finančnemu organu preko sistema eDavki.

 

V primeru, da bi atipični davčni zavezanci z vsemi izdanimi računi presegli 50.000 evrov, morajo postati obvezni DDV zavezanci. Ponovno morajo:

  • oddati vlogo,
  • obrazec DDV-P2 in
  • od dneva določenega na odločbi FURS-a začeti zaračunavati predpisan DDV domačim kupcem ter fizičnim osebam iz druge države članice EU.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X