Ali tudi vi delate napake, ko izpolnjujete UPN

6 Okt 2016

Izpostavljamo nekatere najpogostejše napake, ki se dogajajo, ko izpolnjujete UPN – univerzalni plačilni nalog. Naši davčni in računovodski strokovnjaki opažajo, da so napačna referenca plačnika, napačna referenca prejemnika ter napačna koda namena tiste, ki večini delajo največ preglavic.

UPN je kratica za univerzalni plačilni nalog. Obrazec UPN se uporablja za negotovinska plačila, gotovinska plačila, polog gotovine in dvig gotovine.

Obrazec UPN se uporabljajo za plačilne transakcije domačih in čezmejnih plačilnih transakcij v evrih v SEPA območju ter za pologe in dvige gotovine v evrih pri Banki Slovenije oziroma pri banki, ki vodi gotovinski račun.

Obrazec UPN sestavljata levi del obrazca oziroma talon in desni del obrazca oziroma nalog za plačilo. Talon obdrži proračunski uporabnik, nalog za plačilo pa obdrži UJP.

Podatki se morajo vpisati v posamezna ustrezna polja s temno modro ali črno barvo, pišejo na Ministrstvu za finance. Vsi podatki na obrazcu UPN so obvezni, razen tistih, za katere piše, da so neobvezni.

Predel PLAČNIK

 • IBAN: vpiše se številka računa ali podračuna plačnika v strukturi IBAN.
 • Polog: v primeru pologa gotovine pri banki se označi z znakom »X«.
 • Dvig: v primeru dviga gotovine pri banki se označi z znakom »X«.
 • Referenca: neobvezen podatek, razen pri plačilih obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, in sicer v skladu s pravilnikom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugimi predpisi, ki določajo obvezno uporabo referenc. Vpiše se slovenska referenca s predpono SI ali evropska referenca s predpono RF.
 • Ime in naslov: vpiše se ime in naslov plačnika oziroma naziv ali logično skrajšan naziv podračuna proračunskega uporabnika ter naslov proračunskega uporabnika, razen za podračune javnofinančnih prihodkov, kjer se naslov ne vpiše.
 • Koda namena: vpiše se koda namena plačila. Kod namena pa je ogromno. O tistih, ki jih največkrat uporabljate podjetniki, smo pisali v Kode namena na UPN obrazcih za podjetnike.
 • Namen/rok plačila: vpiše se podatek o namenu in roku plačila.
 • Nujno: neobvezen podatek, označi se z znakom »X«, kar pomeni, da bo nalog izvršen kot nujno negotovinsko kreditno plačilo.
 • Podpis plačnika (neobvezno žig): podpis plačnika je obvezen, žig plačnika je neobvezen. Kadar je podpisov več, se ne smejo prekrivati. Če se nalog za plačilo žigosa, je priporočljiva uporaba temno modre ali črne barve žiga. Podpis in žig plačnika se morata ujemati s podpisom in žigom na veljavnem seznamu deponiranih podpisov pri UJP.

Predel PREJEMNIK

 • Znesek: vpiše se znesek plačila v evrih s centi; če znesek ni vpisan v posamezna okenca se med evre in cente vpiše vejica, če je znesek vpisan v posamezna okenca med evre in cente ni potrebno vpisati vejice; pred znesek se vpiše znak * ali =, zapis zneska brez znaka * ali = ni razlog za zavrnitev obrazca UPN.
 • Datum plačila: vpiše se predvideni datum obremenitve podračuna proračunskega uporabnika z možnostjo zapisa datuma vnaprej v obliki DDMMLLLL .
 • BIC banke prejemnika: obvezen vpis podatka za račune prejemnikov izven Republike Slovenije, neobvezen vpis podatka za račune ali podračune prejemnikov v Republiki Sloveniji; vpiše se bančna identifikacijska koda banke prejemnika.
 • IBAN: vpiše se številka računa ali podračuna prejemnika v strukturi IBAN.
 • Izjava: neobvezen podatek, označi se z znakom »X«, če je na obrazcu UPN izpolnjena vrstica OCR in podpisana Izjava UPN.
 • Referenca: neobvezen podatek, razen pri plačilih obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, in sicer v skladu s pravilnikom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugimi predpisi, ki določajo obvezno uporabo referenc. Vpiše se slovenska referenca s predpono SI ali evropska referenca s predpono RF.
 • Ime in naslov: vpiše se ime prejemnika oziroma naziv ali logično skrajšan naziv podračuna proračunskega uporabnika ali naziv pravne ali fizične osebe ter naslov prejemnika, razen za podračune JFP, kjer se naslov ne vpiše.

Predel za OPTIČNI ZAPIS PODATKOV – vrstica OCR: Vpiše se vrstica OCR, če proračunski uporabnik izda UPN – univerzalni plačilni nalog z vrstico OCR.

 Data_logo

Monika Kern – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve
Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na Datine strokovnjake. Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.
Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X