Lahko s prijateljico skupaj odpreva s. p.? Ne, so pa druge opcije!

8 Nov 2016

“Ali lahko s prijateljico skupaj odpreva s. p.?”, ste nas spraševal. S. p. pomeni samostojni podjetnik. Gre torej za eno osebo, za fizično osebo, ki opravlja dejavnost. Nosilec dejavnosti je vedno ena oseba. S prijateljem oziroma dve osebi pa lahko  skupaj odpreta vse druge oblike gospodarskih družb, vendar ne “samostojnega podjetja” v smislu s. p. Lahko pa s. p. prijatelja oziroma drugo osebo zaposli.

Nosilec dejavnosti s. p. lahko v svojem podjetju s pogodbo o zaposlitvi zaposli drugo osebo. Čeprav ZDR-1, kot opisujemo spodaj, minimuma ne predpisuje, pa je najnižje število ur ob zaposlitvi v obvezna socialna zavarovanja prek obrazca M1 določeno na dve uri.

Zaposlitev tudi za najmanj eno uro na teden: ZDR-1

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) minimuma za število delovnih ur na teden, tj. za krajši delovni čas od polnega, ne predpisuje. To je dobra novica za vse tiste, ki ste ob zaposlitvi zaposleni tudi drugje (npr. v d. o. o.) ali pa ste tudi samozaposleni, saj lahko, v kolikor se tako dogovorite z delodajalcem, prilagajate ure tako, da bo za vas najbolje. Samozaposlite se lahko tudi poleti, postopek pa vam ne bo vzel več kot 30 minut.

Lahko pa s. p. tej osebi dodeli tudi prokuro in doda prokurista v podjetje, ki ima določene pristojnosti in namesto podjetnika ureja npr. zadeve na banki, se dogova rja za posle in podobno, vendar pozor; prokura ni zaposlitev! Prokurist je poslovni pooblaščenec, čigar pooblastila so neomejena, razen glede odsvajanja in obremenjevanja nepremičnin, za kar mora pridobiti posebna pooblastila. Prokurist ni organ odločanja niti ni organ vodenja v družbi, ampak ima funkcijo zastopanja proti tretjim osebam.

 

Pogodba o poslovnem sodelovanju

Lahko pa vsak posebej odpreta s. p. in med seboj sodelujeta s pogodbo o poslovnem sodelovanju in si izdajata račune med sabo za opravljene storitve. Z njo se določijo vse pravice in obveznosti pogodbenih strank, kot so predmet pogodbe, odgovornost za napake, odgovornost za morebitno škodo, morebitne omejitve odgovornosti, cene, stroški in plačilni pogoji in podobno.

Primer pogodbe o poslovnem sodelovanju

 Data_logo

Monika Kern – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve
Imate vprašanje v zvezi z registracijo popoldanskega s. p.? Morda pa bi se polno samozaposlili?
Obrnite se na Datine strokovnjake. Pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.
Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X