PANTHEON AKADEMIJA

Proizvodnja SE/ME v PANTHEON-u

PANTHEON obvladuje vse procese enostavne proizvodnje. Omogoča vam, da obvladujete zaloge materiala in gotovih izdelkov, delovne naloge in vam poleg tega pomaga pri izboljšanju podpore do kupcev ter izboljšan pregled nad skladiščem. S pomočjo uporabe funkcionalnosti v Proizvodnji SE/ME v PANTHEON-u boste poenostavil tudi procese med blagovnim delom in računovodstvom ter optimizirali proizvodni proces.

Osrednja vsebina:

  • Nastavitve parametrov v Administratorski konzoli,
  • Šifrant Identov (osnovni podatki, polja, kosovnica)
  • Delovni nalogi (VD, način kreiranja delovnih nalogov (DN), način izdelave DN, vrednotenje DN, spreminjanje in razstavljanje DN)
  • Storitveni DN (nastavitve, ident izdelka tipa U – sestavljanje storitev, tiskanje računa za storitev ob izdelavi DN)
  • Obračun DN
  • Pokalkulacija DN
  • Obračun dela
  • Pregled izdelanih izdelkov

Podroben učni načrt

REDNA CENA

90 EUR + DDV/osebo

X