Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Sporočamo, da je Upravni odbor družbe Datalab Tehnologije d.d, ki je edina družbenica družbe Datalab SI d.o.o., sprejel odločitev, da se z dnem 24.9.2018 z mesta direktorice Datalab SI d.o.o.  razreši ga. Mojca Justin in hkrati sprejel odločitev, da se z dnem 24.9.2018 začasno za direktorja Datalab SI d.o.o.  imenuje g. Moreno Rodman.

Sporočilo bo od 1.10.2018 dalje za obdobje pet let objavljeno na spletni strani družbe (www.datalab.si).

Upravni odbor družbe Datalab Tehnologije d.d.

X