Skladišče, zaloge, carina

Vključeno v licence

RE
SE
ME
GE
MF

Skladišče, zaloge, carina

PANTHEON podpira vse ključne procese v skladiščih in omogoča popoln pregled nad vašim blagom. Pregled nad zalogo in naročili je hiter in enostaven, vrsta avtomatiziranih postopkov pa poskrbi za optimalno stanje blaga in zalog.

Ker PANTHEON podpira tudi ostale procese v podjetju, je skladišče povezano z drugimi oddelki v podjetju (npr. prodajo, proizvodnjo, knjigovodstvom, itd.).

Vsebinske podrobnosti
 • enostaven prenos blaga med skladišči,
 • več načinov spremljanja zaloge,
 • možnost samodejnega oblikovanja medskladiščnega prenosa iz naročila ali drugega dokumenta,
 • spremljanje kalkulacije na izdajnem/prejemnem skladišču,
 • podpora carinskim skladiščem.

Carina

PANTHEON omogoča tudi celotno carinsko poslovanje. Podprta so carinska skladišča tipa D in zanje potrebne evidence. Enako kot drugi moduli tudi modul carinskih skladišč deluje na način vrst dokumentov. S tem imamo enotno podporo za več carinskih skladišč in za poljubno število različnih zakonsko dovoljenih prometov na njih.

Osnovni princip modula carinskega skladišča je zagotavljanje evidence prejemov in izdaj po spremnih dokumentih. Uporabljamo lahko poenostavljen ali razširjen model, pač glede na potrebe, ki jih ima podjetje.

Pri poenostavljenem modelu spremljamo samo prevzeme in izdaje po enotnih upravnih listinah (EUL). V tem modelu velja načelo, da za vsako izdajo iz carinskega skladišča naredimo ustrezno carinsko prijavo, tako da lahko blago iz carinskega skladišča bodisi sprostimo v prost promet ali prodamo zunaj meja države. Razširjeni model pa predstavlja podporo carinskim dovoljenjem za tedensko ali mesečno carinjenje. V tem primeru torej na eno dopolnilno carinsko prijavo uvrstimo več izdaj oziroma knjigovodskih vpisov.

Poleg tega pa program vsebuje tudi podporo za hišno carinjenje in lastno deklariranje, vključno z oblikovanjem in izpisom EUL. Podprti sta tudi funkciji uvoznega deklariranja in EUL ter poenostavljeno deklariranje uvoza in izvoza.

Poleg omenjenega najdemo tudi tu vrsto analiz in obračunov, s katerimi spremljamo blago v carinskih skladiščih.

EUL in Intrastat
 • možnost oblikovanja poročil EUL in Intrastat neposredno iz fakture,
 • možnost skupinskega oblikovanja poročil EUL in Intrastat,
 • možnost elektronskega izvoza poročil Intrastat na CURS in SURS preko ZZi.
Carinska skladišča
 • podpora carinskim skladiščem tipov A, B, C in D,
 • prevzemi v in izdaje iz carinskega skladišča
 • samodejno oblikovanje knjigovodskih vpisov,
 • spremljanje porekla in izjav,
 • vodenje popolne carinske evidence.
X