Servis

Vključeno v licence

SE
ME
GE
MF

Servis

Servisne funkcionalnosti so namenjene podjetjem, ki v okviru svojega poslovanja opravljajo tudi servisno dejavnost ali dajejo za prodane izdelke garancijo.

Značilno za servis je, da morajo biti prometi prevzemov in izdaj izravnani. Kolikor kosov smo prejeli, moramo tudi izdati, zamenjati z drugimi ali zapreti z izdanimi oz. prejetimi dobropisi in obratno. Zato je za servisno dejavnost preddefinirano Skladišče reklamacij, na katerem vodimo zalogo količinsko in vrednostno.

Za spremljanje reklamacij kupcev imamo v programu na voljo tudi Servisni nalog, kjer na enem mestu v servis prevzamemo reklamirano blago, ga po popravilu izdamo nazaj, zamenjamo z drugim izdelkom ali zapremo z dobropisom. Program ob prevzemu reklamiranih izdelkov v servis tudi preverja, ali je kupec res kupil neki izdelek pri nas, s katerim dokumentom in ali je izdelek še v garanciji. Ob tem imamo glede na to, ali so artikli še v garanciji ali ne, v programu možnost zaračunljivega ali nezaračunljivega vračila reklamiranih izdelkov kupcu.

Spremljanje reklamacij dobaviteljem, torej izdelkov, ki jih pošljemo dobaviteljem nazaj v reklamacijo, pa poteka preko dokumentov izdaje reklamiranih izdelkov dobavitelju, ki jih nato prejmemo nazaj s prevzemom oz. v primeru prejetega dobropisa s strani dobavitelja reklamacijo zapremo.

Pregled odprtih oz. zaprtih reklamacijskih zahtevkov tako kupcev kot dobaviteljev in njihovo vsebino pa najdemo v obračunu servisa.

Reklamacije kupcev

  • Podpora lastnemu servisu
  • Podpora za reklamacijske zahtevke in servisne naloge
  • Vodenje proizvodov po serijskih številkah in kupcih ter garancijskih rokih
  • Pregled dolgovanja kupcem, izdajanje nadomestnih proizvodov, fakturiranje servisnih zahtevkov, povezovanje servisnih zahtevkov z dobropisi

Reklamacije dobaviteljem

  • Samodejno oblikovanje spremnice za pošiljanje reklamacijskih zahtevkov dobavitelju na podlagi prejetih faktur in stanja skladišča
  • Možnost zapiranja servisnih zahtevkov z zamenjanimi proizvodi in povezovanja servisnih zahtevkov z dobropisi
  • Obračun dolgovanja dobavitelja iz naslova reklamacijskih zahtevkov
X