Proizvodnja – terminiranje

Vključeno v licence

MF

Proizvodnja – terminiranje

Terminiranje v PANTHEON MF je podrobna terminska razdelava in usklajevanje rokov izdelave ter obvladovanje proizvodnih resursov. Terminiranje izvajamo iz operativnih proizvodnih načrtov ob upoštevanju podatkov kosovnic, predvsem iz tehnoloških postopkov izdelave delovnih operacij. Lahko se odločimo tudi za bolj enostavne načine terminiranja proizvodnje, kot so terminiranje po vodilnih časih ali dnevnih količinah. Oba načina zahtevata manj vhodnih podatkov, ob čemer pa še vedno omogočata terminiranje materialnih potreb in potreb po resursih.

Kasneje lahko preko terminskega materialnega planiranja kreiramo delovne naloge, za kar imamo na obdelavi DN na voljo nekaj orodij, s katerimi določimo vrstni red izvajanja DN in nazadnje ta vrstni red prikažemo preko Gantograma, kjer lahko še ročno s pomočjo določimo termine DN na mikroravni.

X