Proizvodnja – planiranje

Vključeno v licence

MF

Proizvodnja – planiranje

Osnovna cilja sta načrtovanje in doseganje rokov izdelave ter načrtovanje in optimalno izkoriščanje proizvodnih resursov.

PANTHEON MF je za planiranje proizvodnje programsko tako organizirana, da omogoča različne pristope planiranja za različne tipe proizvodnje. Od posamične in maloserijske pa do velikoserijske in množinske ter procesne proizvodnje, po principu izdelave za znanega kupca ali pa izdelave na zalogo. Ustreza enostavnim kot tudi zelo strukturiranim proizvodom in kombiniranim izdelavnim procesom. Funkcionalnost procesa planiranja v PANTHEON-u omogoča večnivojsko, tako parcialno kot celovito planiranje. Osredotoča pa se predvsem na srednjeročno, operativno planiranje in fino kratkoročno terminiranje proizvodnje.

Pozicije plana lahko vnašamo ročno ali s prenosi planskih pozicij preko orodij recimo iz naročil kupcev, iz proizvodnje, iz drugih planov kakor tudi iz terminskega materialnega plana.Terminsko materialno planiranje omogoča preračun bruto ali neto materialnih potreb za obdobje določenega plana, ob upoštevanju zaloge, predvidene porabe in proizvodnje, pri čemer je, odvisno od nastavitev, možno upoštevati tudi termine.

Planiranje kapacitet omogoča preračun potrebnih kapacitet določenega plana, v primerjavi z razpoložljivimi kapacitetami delovnih resursov. V programskem oknu je več panelov za različne preglede potrebnih kapacitet in razpoložljivih delovnih resursov. Program omogoča tudi različne izpise obremenitve kapacitet delovnih resursov za realizacijo plana.

X