Proizvodnja – napredni delovni nalogi

Vključeno v licence

MF

Proizvodnja – napredni delovni nalogi

S predkalkulacijo okvirno izračunamo ceno izdelkov, ki jih izdelujemo in sestavljamo v proizvodnem procesu, po podatkih iz osnovnih kosovnic, kjer so določene količine predvidenih (normativnih) neposrednih potroškov materiala in dela.

Predkalkulacije izkazujejo strukturo stroškov vseh nivojev po globini kosovnic, izraženo s skupnim stroškom v izdelek vgrajenega materiala in dela.

V predkalkulacijo lahko vključujemo tudi samo nekatere vrste materialnih sredstev in tako oblikujemo delne kalkulacije izdelkov, ki vsebujejo samo nekatere vrste materialov ali dela. Cene materialov in dela se lahko določijo po različnih merilih neposredno pri izvajanju predkalkulacije, lahko pa se povzamejo nastavitve, ki izhajajo iz opredelitve poslovnih dogodkov proizvodnje, omogočene pa so tudi simulacije različnih cen. Razčlenjena predkalkulacija nekega identa prikazuje specifikacijo izdelavnih stroškov po vsej globini kosovnične strukture tega identa.

V ozadju spremljanja poteka realizacije delovnih nalogov proizvodne aplikacije PANTHEON poteka tudi pokalkulacija dejanskih izdelavnih stroškov izdelkov na delovnih nalogih. Te dejanske stroške na osnovi porabljenega materiala in opravljenega dela vsebujejo izdelki, ko se prevzemajo z delovnih nalogov v skladišča. Višina in način izračuna stroškov pa sta odvisna od nastavitev vrst dokumentov delovnih nalogov. Na voljo je več vrst pokalkulacij, tako detajlnih kot sumarnih.

Poleg pokalkulacij so v programu na voljo tudi analize delovnih nalogov in z njim povezanih dokumentov. Med analizami tako najdemo analize stanja delovnih nalogov, stanja izdajnic in prevzemnic, nedovršeno proizvodnjo in izpise povezanih dokumentov. Vse analize lahko izvajamo po različnih kombinacijah meril.

X