Poslovna inteligenca – prednastavljene nadzorne plošče

Vključeno v licence

SE
ME
GE
MF

Poslovna inteligenca – prednastavljene nadzorne plošče

Nadzorne plošče so namenjene menedžmentu, analitikom in vsem ostalim, ki želijo orodje za pregled procesov v podjetju. Uporabniki imajo na voljo predpripravljene nadzorne plošče, v katerih so že pripravljeni različni parametri, formule in načini prikaza poslovanja podjetja, tako da jih je samo potrebno napolniti s podatki in že lahko pregledujemo poslovanje. Tako ključnih informacij ni več potrebno iskati po najrazličnejših lokacijah, jih prepisovati, kopirati in združevati na ločenih dokumentih.
 

Vsebinske podrobnosti
 • prikazi v obliki grafov, tabel, števcev, vrtilnih tabel, vrtilnih grafov ali kot poljuben ARES ter v obliki zemljevidov Google Maps
 • predpripravljene nadzorne plošče
  • Ekonomičnost poslovanja
  • Likvidnost podjetja
  • Zadolženost podjetja
  • Dobičkonosnost poslovanja
  • Aktivnost podjetja
  • Sistem kazalnikov Model Zmijewskega
  • Sistem kazalnikov Chesserjev model
  • Sistem kazalnikov Kralicek Quicktest
  • Sistem kazalnikov Altman Z-score
  • Hitri pregled kazalnikov poslovanja
X