Poslovna inteligenca – analize, poročila, načrtovanje

Vključeno v licence

ME
GE
MF

Poslovna inteligenca – analize, poročila, načrtovanje

Analize

ZEUS analiza je namenjena tako nezahtevnim uporabnikom, katerim je namenjen način dela »povleci in spusti«, kot tudi zahtevnejšim uporabnikom. Predvsem slednji bodo lahko maksimalno izkoristili vse možnosti, ki jih ponuja ZEUS Analiza. Analitične sposobnosti ZEUS Analiz so zagotovljene z uporabo vrtilne tabele in vrtilnega grafa, ki nudita funkcije, kot so vrtanje v globino, vrtenje dimenzij in filtriranje, ter z uporabo dodatnih funkcionalnosti, kot so vrtanje skozi (povezava na izhodiščne dokumente in šifrante), indeksi, izvoz v Excel, shranjevanje, itd.
 

Vsebinske podrobnosti
 • enostavna uporaba (“povleci in spusti”)
 • vrtilna tabela z vsemi OLAP funkcionalnostmi (drill down, pivot, filtriranje …)
 • veliko možnosti nastavitev (sortiranje, omejitve, indeksi, vsote …)
 • možnost shranjevanja nastavitev
 • analiziranje količine, vrednosti, RVC …
 • pregledna modularna zgradba (prodaja, nabava, finance, zaloge …)
 • »na klik« izvoz v Excel
 • vrtilni graf z vsemi OLAP funkcionalnostmi (drill down, pivot, filtriranje …)
 • grafični prikazi (stolpični, črtni, tortni, ploščinski …)
 • možnost 3D grafičnih analiz
 • »na klik« izvoz grafa v datoteko ».gif«
 • funkcija drill-through (vrtanje skozi) – povezava na dokumente in šifrante, ki so vsebovani v analizo
 • analize po dnevih, mesecih, kvartalih, letih

Poslovna poročila

Pri razvoju Poročil je bila na prvem mestu zahteva, da razvijemo uporabniku kar najbolj enostavno uporabo, zato smo razvili postopek »Izdelava poročil v štirih korakih«. Kot že samo ime pove, je s pomočjo ZEUS Poročil mogoče iz predpripravljenih oblik poročil in nekaj dodatnih nastavitev izdelati poljubno poročilo v štirih preprostih korakih. Seveda je vsako tako izdelano poročilo mogoče tudi natisniti, shraniti, izvoziti v Excel, ipd. Poročila so lahko tako tabelarična kot grafična.
 

Vsebinske podrobnosti
 • enostavna izvedba (»ZEUS poročilo v štirih korakih«)
 • veliko predpripravljenih poročil
 • veliko možnosti nastavitev (filtriranje, sortiranje, omejitve, indeksi …)
 • možnost shranjevanja nastavitev
 • spremljanje količine, vrednosti, RVC …
 • pregledna modularna zgradba (prodaja, nabava, finance, zaloge …)
 • »na klik« izvoz v Excel
 • grafični prikazi (stolpični, črtni, tortni, ploščinski …)
 • možnost 3D grafičnih poročil
 • poročila po dnevih, mesecih, kvartalih, letih
 • izčrpna navodila s primeri in razlago posameznih poročil

Načrtovanje

Želje uporabnikov po enostavni uporabi nismo pozabili niti pri razvoju Načrtovanja. Načrtovanje je omogočeno za področja prodaje, nabave, plač in financ; za poljubna časovna obdobja in po poljubnih parametrih (subjektih, državah, artiklih, klasifikacijah, oddelkih …). Načrtovane podatke je s pomočjo indeksov, razlik in kumulativ mogoče hitro primerjati z realiziranimi podatki. Poleg naštetega pa Načrtovanje odlikujejo tudi napredna orodja, kot je Generator načrta, ki na podlagi pretekle realizacije in odstotka povečanja/zmanjšanja načrtuje avtomatsko.
 

Vsebinske podrobnosti
 • enostavna uporaba
 • poljubno podrobno načrtovanje po najrazličnejših parametrih
 • pregledna modularna zgradba (prodaja, nabava, finance, plače …)
 • orodje »Generator načrta« – za enostavno (»avtomatsko«) načrtovanje na podlagi pretekle realizacije
 • »na klik« izvoz v Excel
 • enostavne primerjave načrta z realizacijo (razlike, indeksi, kumulative …)
 • povezave na ustrezne šifrante
 • načrtovanje po mesecih, kvartalih, letih
X