Izdaja in prejem računov

Vključeno v licence

LX
LT
RE
RT
SE
ME
GE
MF

Izdaja in prejem računov

PANTHEON združuje prevzem in izdajo računov, medskladiščne prenose, materialno knjigovodstvo in spremljanje zalog, za potrebe maloprodaje so te funkcionalnosti povezljive tudi s POS blagajnami.

Glavne prednosti pri prejemu in izdaji računov so možnosti, ki jih PANTHEON ponuja svojim uporabnikom. Podpremo lahko še tako zahtevno trgovino ali proizvodno organizacijo – informacije o blagovnih pretokih so tako natančne, da jih lahko spremljamo celo do posamezne enote.

Popolnoma prilagodljiv mehanizem spremljanja posameznega kosa ter možnost šifriranja s serijskimi številkami podpira tudi najstrožje standarde sledljivosti. V programu je mogoče oblikovati dokumente spremembe cen; le-ti se lahko oblikujejo ročno za posamezne izdelke, skupinsko ali pa neposredno iz samih dokumentov prevzemov in izdaj. PANTHEON omogoča tudi periodično fakturiranje; v programu nastavimo, kaj in komu želimo zaračunati v rednih časovnih intervalih (npr. najemnino ali naročnino), program pa poskrbi za generiranje računov.

Za potrebe Intrastat poročanja je v programu vgrajena avtomatika oblikovanja poročil, ki se lahko oddajajo neposredno na CURS oz. SURS. Spremljanje stroškovnih nosilcev omogoča povezovanje prejetih in izdanih računov, potnih nalogov, plač, neposrednih stroškov … Je idealno orodje za inženiring podjetja ter organizacije z ABC-metodologijo spremljanja stroškov, saj vsak posel vsebuje svojo mikrobilanco.

V programu je omogočen tudi celovit pregled nad dokumentom, kar bistveno pripomore k produktivnosti uporabnikov pri delu s programskim paketom. V vsakem dokumentu vidimo vse dokumente in druge zapise, ki se navezujejo na izbranega. Številni obračuni izdanih in prejetih računov, materialnih prometov, poročil za SLOPAK in pregledi zalog pa nam omogočajo raznovrstne primerjave podatkov in analize, ki so nujno potrebne pri vsakdanjem poslovanju. Na tem mestu lahko tudi spremljamo evidence DDV.

Izdani računi

 • Različni tipi fakturiranja (maloprodaja, veleprodaja v domači ali tuji valuti)
 • Samodejno razbremenjevanje skladišča
 • Možnost spremljanja sestavljenega ali embaliranega blaga (npr. pohištva)
 • Ročna ali samodejna izdaja serijskih številk
 • Možnost poljubnega oblikovanja izpisa izdanega dokumenta
 • Izpis dobavnice in transportnega lista brez dodatnega vpisovanja
 • Možnost periodičnega fakturiranja
 • Podpora komisijski prodaji
 • Izdaja dobavnic in oblikovanje zbirnih faktur na njihovi podlagi
 • Samodejna pretvorba naročila v račun z možnostjo korekcij
 • Samodejno oblikovanje blagajniškega prejemka ob plačilu z gotovino
 • Prilagojena maska za računalniške blagajne (POS)
 • Spremljanje nakupov s kreditnimi karticami, možnost spremljanja lojalnostnih programov
 • Možnost plačevanja na obroke
 • Samodejno oblikovanje blagajniškega prejemka ob plačilu z gotovino
 • Možnost oblikovanja avansnih računov in samodejno oblikovanje negativnih avansnih računov na podlagi izdanega računa ter možnost oblikovanja računov za lastno porabo
 • Možnost razdeljevanja dokumenta na oddelke in stroškovne nosilce

Prejeti računi

 • Različni tipi in številčenje vhodnih računov (blago, material, uvoz, prejemi EU, stroški podjetja, stroški projektov)
 • Podpora avansnim računom in njihovo samodejno zapiranje
 • Samodejna obremenitev skladišča
 • Oblikovanje prejetih računov z dodajanjem naročilnice in kontroliranje dobavljenega z naročenim
 • Obremenitev prejetih proizvodov z neposrednimi (neposredni stroški, transport …) in odvisnimi stroški (carina, itn.)
 • Oblikovanje dobavnic in na njihovi podlagi zbirnih računov
 • Možnost oblikovanja avansnih računov in samodejno oblikovanje negativnih avansnih računov na podlagi prejetega računa
 • Določanje konta stroška na ravni dokumenta ali na ravni pozicije
 • Možnost razdeljevanja dokumenta na oddelke in stroškovne nosilce ročno ali samodejno z delilnimi ključi
 • Možnost plačevanja na obroke
 • Samodejno oblikovanje blagajniškega izdatka ob plačilu z gotovino
 • Samodejno oblikovanje plačilnega naloga iz dokumenta prejema
X