Enostavna proizvodnja

Vključeno v licence

SE
ME
GE
MF

Enostavna proizvodnja

V modulu Enostavna proizvodnja se obvladujejo vsi enostavni proizvodni procesi. Center proizvodnje so kosovnice, na katerih imamo vse podatke o materialih in operacijah, ter delovni nalogi, preko katerih izdajamo material in prevzemamo izdelke. Delo nam poenostavi tudi vpeljava serijskih številk, saj jim lahko sledimo in tako detajlno spremljamo izdelek.

PANTHEON je odlična izbira tako za serijsko proizvodnjo kot za proizvodnjo po naročilu. Orodje v programu omogoča kreiranje delovnih nalogov na podlagi različnih kriterijev, obenem se v ozadju programa vrši kontrola, ki onemogoča večkraten prenos določenega naročila v delovni nalog. Pri obdelavi in izdelavi delovnih nalogov ima številka naročila kupca funkcijo veznega dokumenta, kar omogoča, da v vsakem trenutku vidimo status in stopnjo realizacije naročila kupca.

Kosovnice
 • poenostavljeno delo s kosovnicami
 • kosovnica vsebuje vse podatke o materialih in operacijah, ki so potrebne za izdelavo določenega izdelka
 • kreiranje in ažuriranje kosovnic se izvaja direktno na šifrantu identov
 • možnosti kopiranja in prenosa podatkov iz drugih kosovnic
 • nivojski izpisi kosovnic
 • izpisi kosovnic, ki vsebujejo določen material
Delovni nalogi
 • praktično poljubno število različnih vrst delovnih nalogov
 • enostavno kreiranje delovnih nalogov
 • poenostavljen prenos naročil kupca v delovne naloge
 • vnos dejanske porabljene količine na posamezne delovne naloge, ter omejevanje te porabe
 • izpis delovne dokumentacije
 • lastni preračuni lastne cene
 • samodejno razbremenjevanje skladišča surovin in prenos dokončnih izdelkov na skladišča izdelkov
 • normiranje dela in pregled doseganja norme
 • servisni delovni nalogi za potrebe servisnih delavnic (npr. avtomehanična delavnica)
Serijske številke
 • izdelava izdelkov, ki so vodeni po serijskih številkah
 • sledenje in pregled izdanih serijskih številk
 • detajlni pregled izdelka (tracking), ki je voden po serijski številki z vnosom serijske številke
 • različne možnosti vodenja serijskih številk: posamične, saržne, sestavljene serijske številke
X