Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  objavlja priloženo Pismo delničarjem.

Sporočilo  bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 6.12.2017 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 

Upravni odbor družbe Datalab d.d.

Pripeti dokumenti:  Pismo delničarjem
X