Datalab Chronos za izračun skritih stroškov

Datalab Chronos

Prava rešitev za izračun skritih stroškov

Chronos je sistem, ki spremlja porabljeni projektni čas vsakega sodelujočega ter tako omogoča pravilno ovrednotenje porabljenih časovnih resursov. Povedano preprosto: Chronos je štoparica, ki evidentira čas porabljen na določenem opravilu.

Ali veste, koliko stroškov dela vam prinese posamezen kupec? Koliko časa porabijo vaši zaposleni za predstavitve? S katerimi strankami imamo veliko, s katerimi malo dela? Zakaj so vsi sodelavci vedno polno zaposleni, realizacije pa ni?

Chronos je idealna rešitev za podjetja, v katerih precejšen strošek predstavljajo mehke oblike sodelovanja s poslovnimi partnerji.

Idealen je za:

  • računovodska podjetja, v katerih je veliko telefonskega svetovanja, ki ostane skrito,
  • odvetniške pisarne, kjer se zaračunava porabljeni čas,
  • svetovalna podjetja, kjer nas za vsakega partnerja ne zanima le čas porabljen pri njem, ampak tudi priprava dokumentov,
  • projektantske biroje, marketinške agencije ipd.,
  • skratka povsod tam, kjer želimo spremljati stroške, povezane z delom in ki ostanejo v navadnih sistemih nedoločeni.

Kako deluje Chronos

Chronos je sistem, ki spremlja porabljeni projektni čas vsakega sodelujočega ter tako omogoča pravilno ovrednotenje porabljenih časovnih resursov. Povedano preprosto: Chronos je štoparica, ki evidentira čas porabljen na določenem opravilu.

Vsak dogodek lahko vežemo na določenega poslovnega partnerja ali na projekt, avtomatsko pa je opremljen z oznako zaposlenega, ki je dogodek kreiral. V polje Opomba enostavno napišemo dodatno razlago dogodka. Opravila lahko v šifrantu Vrst razvrščamo v posebne skupine in podskupine.

Chronos torej lahko tvori osnovo za zaračunavanje, lahko pa ga uporabimo tudi samo za notranjo kontrolo stroškov, ki drugače ostanejo neevidentirani. Uporaba je izredno enostavna in hitra ter zato ne predstavlja preveč dodatnega dela.

Obračuni

Vnešene podatke lahko potem obračunavamo preko izpisov. Možni izpisi so:

  • po poslovnem partnerju,
  • po vrsti dogodka,
  • po delavcu in
  • seveda kombinacije vseh možnosti skupaj z datumskimi omejitvami.

Integracija s PANTHEON-om

Chronos je tesno integriran s programskim paketom PANTHEON. Ne le, da uporablja iste podatkovne baze, ampak v slednjem v pregledu dokumenta pri poslovnem partnerju tudi vidimo vse Chronosove dogodke.

Že za 50 €

Licenco Datalab Chronos lahko kupite po zelo ugodni ceni.

Pokličite (01) 252 89 50

Če želite izvedeti karkoli v zvezi z dodatnimi rešitvami Datalab, smo vam vedno na voljo! Pokličite nas ali pošljite vprašanje po e-pošti.
X