Funkcionalnosti mobilne blagajne

Podrobne zmogljivosti mobilne blagajne PANTHEON Retail so opisane po sklopih. V pregledu lahko hitro vidimo razlike med licencami RA in RC.

Šifranti

Artikli RA RC
Dodajanje in urejanje artiklov R R
Vnos po tipu artiklov: blago iz nakupa ali blagovni paket, storitve in storitveni paket R R
Dodajanje in urejanje normativov (material) R R
Količinsko vodenje in izpis zaloge R R
Združevanje artiklov in storitev v prodajne pakete R R
Urejanje artiklov glede na vašo dejavnost R R
Urejanje artiklov preko zaledne pisarne R
Dodajanje slike R R
Nastavitve količinskih minimalnih zalog artikla R R
Privzeta količina R R
Nastavitev tehtanega izdelka (pri uporabi tehtnice Libela G30) R R
Partnerji RA RC
Dodajanje in urejanje partnerjev R R
Prenos podatkov iz AJPES-ove baze R R
Popust pri partnerjih R R
Hitro iskanje po davčni številki na blagajno R R
Urejanje šifranta partnerjev preko zaledne pisarne R
Sinhronizacija šifranta partnerjev na več blagajn R
Enote mere RA RC
Prednastavljene enote mere R R
Dodajanje in urejanje enot mere R R
Nastavitev mer in merskih enot, prilagojenih za hiter izračun cen R R
Urejanje šifranta merskih enot preko zaledne pisarne R
Sinhronizacija merskih enot na več blagajn R
Davčne stopnje RA RC
Prednastavljene davčne stopnje R R
Dodajanje in urejanje davčnih stopenj R R
Urejanje šifranta davčnih stopnjah preko zaledne pisarne R
Sinhronizacija davčne stopnje na več blagajnah R
Načini plačila RA RC
Prednastavljeni načini plačila R R
Dodajanje in urejanje načinov plačila R R
Urejanje šifranta načina plačila preko zaledne pisarne R
Sinhronizacija načinov plačila na več blagajnah R
Privzeti načini plačila R R
Nastavitve načinov plačila R R
Uporabniki RA RC
Dodajanje in urejanje novih uporabnikov blagajne R R
Dodelitev avtorizacij za zaposlene R R
Več uporabnikov na eni blagajni R R
Urejanje in dodelitev pravice uporabnika preko zaledne pisarne R R
Dodelitev pravic uporabnikom R R

 

Blagajna

RA RC
Možnost razdeljenih plačil R R
Količinska kontrola prodaje artiklov na blagajni R R
Iskanje podatkov poslovnih partnerjev po AJPES bazi R R
Računi A4 R R
Blagajniški prejemki (dodajanje, urejanje, tiskanje) R R
Možnost plačevanja preko Monete R R
Pregled zaključkov R R
Originalni račun na podjetje ali račun za končnega kupca R R
Vodenje negativnih zalog R R
Nastavitev decimalnega mesta zaokroževanja R R
Kartično poslovanje (WiFi povezava s plačilnim terminalom) R R
Integrirana blagajna s kartičnem poslovanju na plačilnem terminalu
Bluetooth povezava s tehtnico (Libela 30G) R R
PIN prijava R R
Možnost spreminjanja privzetih cen na blagajni R R
Opomba na pozicije računa R R
Nastavitve kontrole minimalne količinske zaloge (obveščanje za minimum zaloge) R R

Sinhronizacija med PANTHEON-om in Mobilno blagajno

RA RC
Sinhronizacija šifrantov R
Sinhronizacija izdanih POS računov R
Prenos izdajnice R
Prenos blagajniških prejemkov R
Centralizirano upravljanje šifrantov iz PANTHEON-a R
Možnost različnih izpisov R
Obračun DDV R

Prodaja

RA RC
Izpis enostavnega računa in računa z več podrobnostmi R R
Hiter izbor artiklov in storitev s pomočjo slik proizvodov in storitev R R
Hitro iskanje po opisu ali črtni kodi (čitalec črtne kode) R R
Evidenca dnevnega prometa (zaključki) R R
Evidenca izdanih računov R R
Pregled računov v html formatu R R
Priprava podatkov za DURS R R
Pošiljanje računov preko elektronske pošte R R
Več hkrati odprtih računov R R
Izpis računov prek USB, Bluetooth ali Ethernet (TCP/IP) povezave R R
Prodaja sestavljenih artiklov in vodenje skladišča po normativih R R
Hiter prenos pozicije storniranega računa na blagajni R R
Potrjevanje računov izdanih preko Vezane knjige računov R R

Naročila kupcev

RA RC
Vodenje naročil kupcev R R
Prenos naročenega blaga iz naročilnice na račun R R
Delni in celotni obračun naročenega blaga R R
Evidentiranje naročila po številki dokumenta R R

Nabava

RA RC
Vhodni računi R R
Pregled prejetih računov R R
Vračila dobaviteljev R R
Evidentiranje vhodnih računov in količinsko polnjenje zalog R R

Maloprodajno skladišče

RA RC
Pregled in izpis količinskega stanja zalog R R
Kontrola zalog na blagajni R R
Dovoli negativno skladišče R R
Nastavitev kontrole minimalne zaloge (obveščanje za minimum zaloge) R R

Pripomočki in varnost

RA RC
Varnostna kopija v oblaku, na USB ključku ali preko e-pošte R R
Enostavna poročila in analiza prodaje na blagajni R R
Samodejna nadgradnja na nove verzije programa R R
Osveževanje zakonskih sprememb R R
Izvajanje podpore na daljavo R R
Večnivojska sinhronizacija podatkov za večjo varnost (potrebna je internetna povezava) R R

Varnost pri potrjevanju računov

RA RC
Samodejno potrjevanje nepotrjenih računov R R
Obvestilo o nepotrjenih računih pri zaključku blagajne R R
Obvestilo za nepotrjene račune pri izdaji računov (če imamo nepotrjen račun več kot 24ur) R R
Pregled nepotrjenih računov in potrjevanje vseh nepotrjenih računov na enkrat R R

Zaledna pisarna

RA RC
Povezava večjega števila blagajn v centraliziran sistem R
Sinhronizacija podatkov s pisarno v oblaku R
Pregled izdanih računov in prodaje R
Pregled stanja maloprodaje skladišča in medskladiščnih prenosov R
Centralizirano upravljanje šifrantov R
Pregled prodaje (analitika prodaje) R
Analize in gibanje (rast/padec) prodaje
Dodajanje, spreminjanje šifrantov preko zaledne pisarne in sinhronizacija sprememb pri mobilni blagajni R
Uvoz šifranta artiklov iz Excelove baze preko zaledne pisarne R
Urejanje in vnos podatkov poslovnega prostora R R
Prijava poslovnega prostora preko zaledne pisarne R R
Nastavitev sinhronizacije artiklov po posamezni blagajni R R
Nastavitev sinhronizacije s PANTHEON-om R

Delovanje mobilne blagajne PANTHEON Retail

Mobilna blagajna deluje na dva načina: v povezavi s pisarno v ozadju ali brez nje. Če je ta povezava vzpostavljena, poteka sinhronizacija podatkov na več blagajnah samodejno.

PANTHEON Retail RA

delovanje_ra
Primeren za uporabnike, ki ne potrebujejo sinhronizacije podatkov na več blagajn.

10,90 EUR/mesec
Že od 0,35 EUR na dan

PANTHEON Retail RC

delovanje_rc
Omogoča povezavo in izkoriščanje funkcionalnosti pisarne v ozadju.

14,90 EUR/mesec
Že od 0,49 EUR na dan

Pokličite (01) 252 89 50

Pokličite naše svetovalce in skupaj boste izbrali primerno rešitev za optimizacijo poslovnih procesov v vašem podjetju!

X