Poslovanje vedno v skladu z zakonodajo

Poslovni informacijski je živ organizem, ki se mora spreminjati in prilagajati. Samo spremembe zakonodaje zahtevajo neprestano obnavljanje programske opreme. Še več sprememb in izboljšav je lastnih razvoju programa, ki ga dela vedno bolj uporabnega, stabilnega in hitrega.
Osveževanje programa PANTHEON Enterprise

Zaradi vsega omenjenega je potrebno program osveževati z novimi verzijami. Najmanj enkrat na tri mesece vam je na voljo nova osvežena verzija programske opreme s popravki, spremembami in izboljšavami. Ob pomembnih spremembah zakonodaje (npr. sprememba v obračunavanju DDV, uvedba fiskalizacije) se program posodobi na isti dan, kot se spremeni zakonodaja.

Da bi bilo osveževanje za uporabnika čim manj delovno intenzivno opravilo, je celoten postopek osveževanja avtomatiziran in poteka preko interneta. Tajnost in varnost uporabnikovih poslovnih podatkov je pri osveževanju zagotovljena.

Strokovnjaki v Datalabovem razvoju skrbijo za izboljšave v programu, hčerinska podjetja pa pregledujejo zakonodajo, v skladu s spremembami osvežujejo program ter ga hkrati prevajajo v lokalni jezik. Tako je program vedno ustrezno posodobljen.

Osveževalne pogodbe

Sistem PANTHEON je potrebno nadgrajevati z novejšimi različicami. Do nadgradnje ste upravičeni, če imate sklenjeno osveževalno pogodbo.

Pokličite (01) 252 89 50

Pokličite naše svetovalce in skupaj boste izbrali primerno rešitev za optimizacijo poslovnih procesov v vašem podjetju!

X