Vodenje izpostav in mednarodno poslovanje

Mnoga podjetja odpirajo hčerinske podružnice v matični državi in tujini, tudi za takšna podjetja pa je najbolje, da svoje poslovanje obvladujejo z enim samim poslovnim sistemom.

PANTHEON je prilagojen za večino trgov JV Evrope, tako zakonodajno kot jezikovno. Zakonodajna lokalizacija pomeni, da je program pripravljen za delo v skladu z zakoni države, jezikovna lokalizacija pa, da je program sicer preveden v nek jezik, ni pa tudi prilagojen tamkajšnji zakonodaji. Zakonodaja se v nekaterih državah hitro spreminja, te spremembe pa so na voljo tudi v PANTHEON-u.

Zakonodajne in jezikovne različice lahko premešate in tako prilagodite svoje delo mednarodnemu okolju. Z enim programom lahko na primer vodite hčerinsko podjetje na Hrvaškem ali pa prilagodite program v angleški jezik, če zaposlite angleško govorečega direktorja.

Vse jezikovne različice podpirajo splošno evropsko zakonodajo, tako da so uporabne tudi v državah, za katere programa ne nudimo. Hkrati uporablja program navidezno omrežje, terminalske strežnike in sinhronizacijo podatkov, možen pa je tudi nakup cenejših verzij programa, namenjenih izključno vodenju maloprodajnih enot in posamičnih blagajn. Vse za to, da se podatki konsolidirajo na enem mestu. Načrtovanje, spremljanje izvajanja in nadzor celotne skupine podjetij so končno mogoči.

Jezikovna in zakonodajna lokalizacija

 • Slovenija 100%
 • Hrvaška 100%
 • Bosna in Hercegovina 100%
 • Srbija 100%
 • Črna Gora 100%
 • Makedonija 100%
 • Kosovo 100%
 • Albanija 100%
 • Bolgarija 100%

Jezikovna lokalizacija

 • Mednarodna angleščina 100%
 • Poljska 80%
 • Slovaška 90%
 • Češka 75%
 • Madžarska 75%
 • Romunija 75%
 • Italija 90%
 • Nemčija 95%

Pokličite (01) 252 89 50

Pokličite naše svetovalce in skupaj boste izbrali primerno rešitev za optimizacijo poslovnih procesov v vašem podjetju!

X