Pregled poslovanja na vašem namizju

V napredne verzije PANTHEON-a (od licence ME naprej) je vgrajena zmogljiva poslovna analitika, ki omogoča pregledovanje poslovanja na vseh nivojih podjetja. Tako ima vodstvo podjetja vedno pregled nad poslovanjem, ključnih informacij pa ni več potrebno iskati na več mestih. Informacije in analize je možno tudi na klik izvoziti v e-pošto ali MS Excel tabelo.

Pregled poslovanja se lahko priredi potrebam zaposlenih. Tako bo na primer direktor pregledoval druge podatke kot prodajnik, le-ta pa spet drugačne kot vodja računovodstva. Podatke je možno prikazovati v enostavni obliki ali pa v bolj specifični obliki.

Ker je poslovna analitika že integrirana v PANTHEON, ne zahteva nikakršnih prilagajanj ali programiranja. Predhodna integriranost s centralnim sistemom hkrati pomeni nižjo ceno in manjše stroške vzdrževanja!

Primer prikaza direktorskih podatkov:

 • Pregled narejenega dela po projektih
 • Koliko denarja je na računu odprtih ali zaprtih postavk
 • Terjatve in obveznosti
 • Na katerih segmentih so projekti
 • Mesečni rezultat dela
 • Grobe številke po dolgovih in terjatvah

Direktor vidi samo tiste podatke, ki so zanj pomembni, detajli so prepuščeni podpornemu osebju.

Analize

 

Analize

ZEUS analiza je namenjena tako nezahtevnim uporabnikom, katerim je namenjen način dela »povleci in spusti«, kot tudi zahtevnejšim uporabnikom. Predvsem slednji bodo lahko maksimalno izkoristili vse možnosti, ki jih ponuja ZEUS Analiza. Analitične sposobnosti ZEUS Analiz so zagotovljene z uporabo vrtilne tabele in vrtilnega grafa, ki nudita funkcije, kot so vrtanje v globino, vrtenje dimenzij in filtriranje, ter z uporabo dodatnih funkcionalnosti, kot so vrtanje skozi (povezava na izhodiščne dokumente in šifrante), indeksi, izvoz v Excel, shranjevanje, itd.

Vsebinske podrobnosti
 • enostavna uporaba (“povleci in spusti”)
 • vrtilna tabela z vsemi OLAP funkcionalnostmi (drill down, pivot, filtriranje …)
 • veliko možnosti nastavitev (sortiranje, omejitve, indeksi, vsote …)
 • možnost shranjevanja nastavitev
 • analiziranje količine, vrednosti, RVC …
 • pregledna modularna zgradba (prodaja, nabava, finance, zaloge …)
 • »na klik« izvoz v Excel
 • vrtilni graf z vsemi OLAP funkcionalnostmi (drill down, pivot, filtriranje …)
 • grafični prikazi (stolpični, črtni, tortni, ploščinski …)
 • možnost 3D grafičnih analiz
 • »na klik« izvoz grafa v datoteko ».gif«
 • funkcija drill-through (vrtanje skozi) – povezava na dokumente in šifrante, ki so vsebovani v analizo
 • analize po dnevih, mesecih, kvartalih, letih

Več informacij:
Podrobno o analizah – uporabniške strani

Analize prodaje

Poslovna poročila

 

Poslovna poročila

Pri razvoju Poročil je bila na prvem mestu zahteva, da razvijemo uporabniku kar najbolj enostavno uporabo, zato smo razvili postopek »Izdelava poročil v štirih korakih«. Kot že samo ime pove, je s pomočjo ZEUS Poročil mogoče iz predpripravljenih oblik poročil in nekaj dodatnih nastavitev izdelati poljubno poročilo v štirih preprostih korakih. Seveda je vsako tako izdelano poročilo mogoče tudi natisniti, shraniti, izvoziti v Excel, ipd. Poročila so lahko tako tabelarična kot grafična.

Vsebinske podrobnosti
 • enostavna izvedba (»ZEUS poročilo v štirih korakih«)
 • veliko predpripravljenih poročil
 • veliko možnosti nastavitev (filtriranje, sortiranje, omejitve, indeksi …)
 • možnost shranjevanja nastavitev
 • spremljanje količine, vrednosti, RVC …
 • pregledna modularna zgradba (prodaja, nabava, finance, zaloge …)
 • »na klik« izvoz v Excel
 • grafični prikazi (stolpični, črtni, tortni, ploščinski …)
 • možnost 3D grafičnih poročil
 • poročila po dnevih, mesecih, kvartalih, letih
 • izčrpna navodila s primeri in razlago posameznih poročil

Več informacij:
Podrobno o ZEUS poročilih – uporabniške strani

Poslovno poročilo v PDF

Nadzorne plošče

Nadzorne plošče

Nadzorne plošče so namenjene menedžmentu, analitikom in vsem ostalim, ki želijo orodje za pregled procesov v podjetju. Nadzorne plošče so izredno enostavne za uporabo in omogočajo prirejanje funkcij posameznikom. Tako je lahko sistem prirejen za potrebe direktorja, ki mu prikazuje samo ključne kazalce in podatke, analitiku ali finančniku pa prikazuje bolj podrobne, specifične podatke. Uporabniki si lahko naredijo poljubno število nadzornih plošč, na voljo pa imajo tudi predpripravljene nadzorne plošče. V slednjih so že pripravljeni različni parametri, formule in načini prikaza poslovanja podjetja, tako da jih je samo potrebno napolniti s podatki in že lahko pregledujemo poslovanje. Tako ključnih informacij ni več potrebno iskati po najrazličnejših lokacijah, jih prepisovati, kopirati in združevati na ločenih dokumentih. PANTHEON nadzorna plošča jih poišče namesto vas in lepo oblikovane prikaže na namizju.

Vsebinske podrobnosti
 • prikazi v obliki grafov, tabel, števcev, vrtilnih tabel, vrtilnih grafov ali kot poljuben ARES ter v obliki zemljevidov Google Maps
 • predpripravljene nadzorne plošče
 • enostavna izdelava »po meri« nadzornih plošč
 • prikaz OLAP ali SQL podatkov
 • številne predpripravljene plošče:
  • Ekonomičnost poslovanja
  • Likvidnost podjetja
  • Zadolženost podjetja
  • Dobičkonosnost poslovanja
  • Aktivnost podjetja
  • Sistem kazalnikov Model Zmijewskega
  • Sistem kazalnikov Chesserjev model
  • Sistem kazalnikov Kralicek Quicktest
  • Sistem kazalnikov Altman Z-score
  • Hitri pregled kazalnikov poslovanja

Več informacij:
Podrobno o ZEUS nadzorni plošči – uporabniške strani

Prodaja po državah

Načrtovanje

Načrtovanje

Želje uporabnikov po enostavni uporabi nismo pozabili niti pri razvoju Načrtovanja. Načrtovanje je omogočeno za področja prodaje, nabave, plač in financ; za poljubna časovna obdobja in po poljubnih parametrih (subjektih, državah, artiklih, klasifikacijah, oddelkih …). Načrtovane podatke je s pomočjo indeksov, razlik in kumulativ mogoče hitro primerjati z realiziranimi podatki. Poleg naštetega pa Načrtovanje odlikujejo tudi napredna orodja, kot je Generator načrta, ki na podlagi pretekle realizacije in odstotka povečanja/zmanjšanja načrtuje avtomatsko.

Vsebinske podrobnosti
 • enostavna uporaba
 • poljubno podrobno načrtovanje po najrazličnejših parametrih
 • pregledna modularna zgradba (prodaja, nabava, finance, plače …)
 • orodje »Generator načrta« – za enostavno (»avtomatsko«) načrtovanje na podlagi pretekle realizacije
 • »na klik« izvoz v Excel
 • enostavne primerjave načrta z realizacijo (razlike, indeksi, kumulative …)
 • povezave na ustrezne šifrante
 • načrtovanje po mesecih, kvartalih, letih

Več informacij:

Podrobno o ZEUS načrtovanju – uporabniške strani

Budget

Pokličite (01) 252 89 50

Pokličite naše svetovalce in skupaj boste izbrali primerno rešitev za optimizacijo poslovnih procesov v vašem podjetju!

X