Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja  revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2018, ki se je začelo dne 1.7.2017 in končalo dne 30.6.2018.

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 30.10.2018 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Upravni odbor družbe Datalab d.d.

X