Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  objavlja naslednje sporočilo:

V prilogi objavljamo nekonsolidirane in konsolidirane nerevidirane poslovne rezultate za prvo polletje  poslovnega leta 2018, ki se je pričelo 1.7.2017.

Poročilo  bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 30.03.2018 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 

Upravni odbor družbe Datalab d.d.

Pripeti dokumenti:  Polletno poročilo
X