Vizija, poslanstvo, vrednote

Vizija in poslanstvo podjetja

V podjetju Datalab smo se zavezali razvoju učinkovitega poslovnega informacijskega sistema PANTHEON, ki omogoča celostno upravljanje in pregled nad vsemi dejavnostmi in viri v podjetju. Hitre in točne informacije so namreč bistvene za preživetje podjetij, saj lahko svojo tekmovalno sposobnost ohranjajo in razvijajo le s sodobno informacijsko podporo.

PANTHEON je danes najboljši poslovni informacijski sistem v svojem segmentu v regiji, kar pa ni naš končni cilj. Naš končni cilj je razviti najboljši ERP na svetu.

Naše poslanstvo je s stalnimi inovacijami zagotoviti kakovostno poslovno informatiko vsem, tudi najmanjšim podjetjem. Želimo jim pomagati pri rasti in uresničevanju strategij. Želimo, da prek optimizacije poslovnih procesov in avtomatizacije delovnih postopkov povečajo dobiček.

Vrednote

Pri delu nas vodi predanost.

Delovanje poslovnega informacijskega sistema neposredno vpliva na preživetje in konkurenčnost naših uporabnikov. Zato naših nalog ne jemljemo zlahka, saj vemo, kakšno izgubo lahko povzročijo napačne odločitve. Svojo nalogo, razvoj dobrih poslovnih informacijskih rešitev, jemljemo zelo resno.

Naše delo preveva natančnost.

Izhajamo iz informacijskih tehnologij, kjer je stanje ali 1 ali 0, kar se kaže na našem odnosu do lastnih izdelkov: ali so dovršeni ali pa jih ni v ponudbi. Polovičarstva ne toleriramo! Zanesljivost ima ogromno težo v našem razvoju, zato ne ubiramo bližnjic, temveč gradimo stabilno programsko opremo. Odgovornost, ki jo prinaša naše delo, nam narekuje pragmatičnost in včasih tudi rahlo konzervativnost. Težimo k točnosti – ne zamujamo z izdajami novih verzij in popravkov ter se držimo rokov.

Verjamemo v odprto komunikacijo in delitev znanja.

Naučili smo se, da širjenje znanja prinaša bistveno več koristi kot pa njegovo skrivanje in omejevanje. Tako so naše podatkovne strukture javne, dostop do njih pa brezplačen. Podoben odnos imamo tudi do sodelovanja z uporabniki in partnerji. Naše napake odkrito priznavamo in jih takoj objavimo ter odpravimo. Ne skrivamo jih, saj vemo, da je razvoj programske opreme brez hroščev nemogoč. Enako pričakujemo od vseh sodelujočih, saj le to vodi v nižanje stroškov projekta in doseganje ciljev. Menimo, da je dobro sodelovanje ključ do preživetja in uspeha, saj v današnjih časih posamezno podjetje težko računa na uspeh. V ta namen smo zgradili tesne povezave med nami, partnerji in strankami.

Zaposleni so naše ključno premoženje.

Trudimo se ustvariti privlačno delovno okolje za zaposlene in čimbolj zmanjšati stres, ki je v informacijskem sektorju neizbežen. V naši panogi je 40-urni delovni teden bolj izjema kot pravilo, kar pa ne velja za Datalab. Zaposlenih ne želimo izžeti s pretiranim delom in nadurami, saj to neposredno vpliva na padec kakovosti dela. Vemo, da so le spočiti možgani kreativni. Zaposlene zato raje spodbujamo k samostojnem razmišljanju in sprejemanju odgovornosti, zaželjeno pa je tudi aktivno sodelovanje pri upravljanju podjetja. Verjamemo v delitev ustvarjenega dobička in notranje lastništvo. V Datalabu skrbimo za visoko usposobljen kader na vseh ravneh podjetja. Naše sodelavce odlikuje zavzetost in predanost delu, visoka raven znanja, samoiniciativnost, ustvarjalnost in profesionalen odnos. Z dodatnim izobraževanjem neprestano skrbimo, da imajo naši sodelavci poleg najnovejše tehnologije vedno na voljo tudi ustrezno znanje

Naši načrti so dolgoročni.

Poskušamo videti širšo sliko, ne le trenutnih rezultatov. Preko 60 odstotkov dobička vlagamo v razvoj, kar jasno kaže na pomen, ki ga pripisujemo skrbi za prihodnost. Verjamemo tudi v eko-ekonomijo podjetja. Tako poleg dobička upoštevamo še ostale vplive na okolje, v katerem delujemo. Pri tem upoštevamo ravnanje z naravnimi resursi in učinke na ljudi, tako znotraj in zunaj podjetja.

Del družbene odgovornosti je tudi nudenje pomoči tistim, ki so v nesreči in težavah. Zato vsako leto namenimo del dobička za humanitarne namene. Družbi pomagamo tudi sponzorstvih raznih šolskih tekmovanj.

X